Rok Kategória
Publikácia
2012 BED DIČÁKOVÁ, Zuzana - DUDRIKOVÁ, Eva. Obsah soli v deťmi obľúbených syroch. In: Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo - obchod - služby), 15.-17. október 2012, Vysoké Tatry, Stará Lesná : Zborník publikácií zo XIV. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : ELSEWA, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-89385-21-8, [CD-ROM], s. 63-68.
2012 BED TOROPILOVÁ, Júlia - BYSTRICKÝ, Pavel. Vývoj HACCP v Slovenskej republike a jeho dopad na funkčnosť systémov zabezpečenia hygieny potravín živočíšneho pôvodu. In: Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo - obchod - služby), 15.-17. október 2012, Vysoké Tatry, Stará Lesná : Zborník publikácií zo XIV. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : ELSEWA, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-89385-21-8, [CD-ROM], s. 38-42.
2011 BED TUREK, Peter - FAŠIANGOVÁ, Katarína - PRIBULA, Milan. Mechanicky separované mäso a percento mäsa v mäsovom výrobku. In: XIII. Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo-obchod-služby), Štrbské Pleso, 24. - 26. október 2011 : Zborník príspevkov z odbornej akcie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2011. ISBN 978-80-89385-16-4, CD-ROM, s. 65-69.
2011 BED DIČÁKOVÁ, Zuzana. Vplyv chemického zloženia na rozdiely v senzorických vlastnostiach mäsa niektorých hospodárskych a divožijúcich zvierat. In: XIII. Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo-obchod-služby), Štrbské Pleso, 24. - 26. október 2011 : Zborník príspevkov z odbornej akcie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2011. ISBN 978-80-89385-16-4, CD-ROM, s. 8-11.
2011 BED BÍREŠ, Jozef. Aktuálny stav v bezpečnosti a kvalite potravín. In: XIII. Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo-obchod-služby), Štrbské Pleso, 24. - 26. október 2011 : Zborník príspevkov z odbornej akcie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2011. ISBN 978-80-89385-16-4, CD-ROM, s. 8-11.
2011 BED BÍREŠ, Jozef. Štátna veterinárna a potravinová správa SR. In: AGRO ALMANACH Ročenla Slovenského poľnohospodárstva, portavinárstva a lesníctva. 2011. ISBN 978-80-89059-26-3, Roč. XVI, č. (2011-2012), s. 80-82.
2010 BED CIBEREJ, Juraj - LEBOCKÝ, Tibor - BABJAK, Jozef. Poľovnícke skúšky a poľovnícke vzdelávanie po novom. In: 15. Levické poľovnícke dni. Zákon o poľovníctve a poľovnícka prax.. Nitra : Centrum výskumu živočíšnej výroby, 2010. ISBN 978-80-89418-06-0, s. 51-53.
2010 BED OBERHAUSEROVÁ, Katarína - MAĽOVÁ, Jana - KIŠ, Ondrej - CIBEREJ, Juraj. Sarkocystóza vodného vtáctva - aktuálna situácia na Slovensku. In: Zemplínske poľovnícke dni, Zemplínska Šírava, 13.-14. marec 2010 : Výstava trofejí poľovnej zveri spojená s odborným seminárom. 1. vyd. Bratislava : Slovesnká poľovnícka komora, 2010. s. 74-77.
2010 BED LEBOCKÝ, Tibor - CIBEREJ, Juraj. Slovenská poľovnícka komora a je úlohy. In: 15. Levické poľovnícke dni. Zákon o poľovníctve a poľovnícka prax. Nitra : Centrum výskumu živočíšnej výroby, 2010. ISBN 978-80-89418-06-0, s. 23-28.
2010 BED CIBEREJ, Juraj - LEBOCKÝ, Tibor - BABJAK, Jozef. Skúška uchádzača o poľovný lístok v zmysle nového zákona o poľovníctve. In: Zemplínske poľovnícke dni, Zemplínska Šírava, 13.-14. marec 2010 : Odborný seminár. 1. vyd. Bratislava : Slovesnká poľovnícka komora, 2010. s. 71-73.
Počet záznamov v databáze: 36
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 4
Skip to content