Rok Kategória
Publikácia
2015 BFB LUKÁČ, Branislav - WEISSOVÁ, Tatiana - JURKUĽÁKOVÁ, Lucia - FARBÁKOVÁ, Jana - SZARKOVÁ, Andrea - MAĎARI, Aladár. Kazuistika: Kocúr s idiopatickou felínnou cystitídou - FIC. In: Dni medicíny a mačiek : kongres. Dni medicíny mačiek 2015, Senec, 25. - 26.apríl 2015 : Ochorenia gastrointestinálneho traktu a močového aparátu mačiek. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2015. s. 8.
2015 BFB BARANOVÁ, Darina - ODALOŠ, Rastislav. Felínna idiopatická cystitída. In: Dni medicíny a mačiek : kongres. Dni medicíny mačiek 2015, Senec, 25. - 26.apríl 2015 : Ochorenia gastrointestinálneho traktu a močového aparátu mačiek. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2015. s. 6.
2015 BFB ADAMOVÁ, Veronika - TORZEWSKI, Juraj - LUKÁČ, Branislav. Chylothorax u kocúra s HCM. In: Dni medicíny a mačiek : kongres. Dni medicíny mačiek 2015, Senec, 25. - 26.apríl 2015 : Ochorenia gastrointestinálneho traktu a močového aparátu mačiek. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2015. s. 5.
2015 BFB FARBÁKOVÁ, Jana - LUKÁČ, Branislav - WEISSOVÁ, Tatiana - MAĎARI, Aladár. Kognitívna dysfunkcia mačiek - review. In: Dni medicíny a mačiek : kongres. Dni medicíny mačiek 2015, Senec, 25. - 26.apríl 2015 : Ochorenia gastrointestinálneho traktu a močového aparátu mačiek. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2015. s. 7.
2015 BFB BALLOVÁ, Ľudmila - EFTIMOVÁ, Jarmila. Putňové vína z oblasti Tokaj: chemické zloženie a antioxidačná aktivita. In: Fyto-apiterapeutické dni. XV. Fyto-apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou, 5. a 6. september 2015, Košice : Zborník súhrnov prednášok. 1. vyd. Košice : Univerzitná nemocnica L. Pasteura, 2015. s. 13.
2015 BFB ČÍŽKOVÁ, Dáša - BLAŠKO, Juraj - SLOVINSKÁ, Lucia - SZEKIOVÁ, Eva - MAĎARI, Aladár - ČÍŽEK, Milan - DEVAUX, Stephanie - SALZET, Michel. Cell based therapies for neurodegenerative and aging disorders. In: The Immune and Nervous Systems. The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle : Ageing, Diseases, Teamwork. 1. vyd. Bratislava : MOJA-TLAC.SK, 2015. s. 39-40.
2015 BFB ČÍŽKOVÁ, Dáša - BLAŠKO, Juraj - SLOVINSKÁ, Lucia - SZEKIOVÁ, Eva - MAĎARI, Aladár - ČÍŽEK, Milan - ŽILKA, Norbert. Translating cell based therapies for neurodegenerative and aging disorders in veterinary medicine. In: The Immune and Nervous Systems. The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle : Ageing, Diseases, Teamwork. 1. vyd. Bratislava : MOJA-TLAC.SK, 2015. s. 1-2.
2015 BFB BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - BHIDE, Katarína - ČOMOR, Ľuboš - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - BHIDE, Mangesh Ramesh. A cell sufrace shaving: a high-throughput tool to analyze protein-protein interaction between host and pathogens. In: The Immune and Nervous Systems. The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle : Ageing, Diseases, Teamwork. 1. vyd. Bratislava : MOJA-TLAC.SK, 2015. s. 35-36.
2015 BFB MAĎARI, Aladár - ŽILKA, Norbert. Clinical stages of canine cognitive dementia. In: The Immune and Nervous Systems. The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle : Ageing, Diseases, Teamwork. 1. vyd. Bratislava : MOJA-TLAC.SK, 2015. s. 26-27.
2015 BFB SMOLEK, Tomáš - MAĎARI, Aladár - FARBÁKOVÁ, Jana - KANDRÁČ, Ondrej - JADHAV, Santosh - ČENTE, Martin - BREZOVÁKOVÁ, Veronika - NOVÁK, Michal - ŽILKA, Norbert. The neurobiology of canine dementia. In: The Immune and Nervous Systems. The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle : Ageing, Diseases, Teamwork. 1. vyd. Bratislava : MOJA-TLAC.SK, 2015. s. 28-29.
Počet záznamov v databáze: 10
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content