Názov: Cell based therapies for neurodegenerative and aging disorders.
Zápis: ČÍŽKOVÁ, Dáša - BLAŠKO, Juraj - SLOVINSKÁ, Lucia - SZEKIOVÁ, Eva - MAĎARI, Aladár - ČÍŽEK, Milan - DEVAUX, Stephanie - SALZET, Michel. Cell based therapies for neurodegenerative and aging disorders. In: The Immune and Nervous Systems. The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle : Ageing, Diseases, Teamwork. 1. vyd. Bratislava : MOJA-TLAC.SK, 2015. s. 39-40.
Rok vydania: 2015
Kategória: BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Autori:ČÍŽKOVÁ Dáša20 %
BLAŠKO Juraj5 %
SLOVINSKÁ Lucia5 %
SZEKIOVÁ Eva5 %
MAĎARI Aladár25 %
ČÍŽEK Milan30 %
DEVAUX Stephanie5 %
SALZET Michel5 %
Autori vydania:ŽILKOVÁ Monika
Vydanie: The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle
Ageing, Diseases, Teamwork
S. 39-40
Vydavateľ: MOJA-TLAC.SK
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
120 - Chémia, chemická technológia a biotechnológie
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023918-Cell-based-therapies-for-neurodegenerative-and-aging-disorders/
Skip to content