MVDr. Aladár Maďari, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2022 V3 KUBAŠOVÁ, Ivana - ŠTEMPELOVÁ, Lucia - MAĎARI, Aladár - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - MICENKOVÁ, Lenka - STROMPFOVÁ, Viola. Application of canine-derived Enterococcus faecium DSM 32820 in dogs with acute idiopathic diarrhoea. In: Acta Veterinaria Beograd. 2022. ISSN 0567-8315, Vol. 72, no. 2 (2022), p. 167-183.
(2021: 1.000 - IF, 19 - H-index, 1.046 - IF 5y, 0.251 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2022 V3 KAČÍROVÁ, Jana - SONDOROVÁ, Miriam - ŠURÍN HUDÁKOVÁ, Natália - LIPTÁK, Tomáš - MAĎARI, Aladár - MRAVCOVÁ, Kristína - KOLESÁR FECSKEOVÁ, Lívia - MUCHA, Rastislav - MAĎAR, Marián. Effect of spiramycin and metronidazole on canine dental biofilm bacteria. In: Acta veterinaria Brno. 2022. ISSN 0001-7213, Vol. 91, no. 4 (2022), p. 375-381.
(2021: 0.817 - IF, 40 - H-index, 0.892 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2022 V3 KAČÍROVÁ, Jana - SONDOROVÁ, Miriam - MAĎARI, Aladár - STYKOVÁ, Eva - MUCHA, Rastislav - NEMCOVÁ, Radomíra - MAREČÁKOVÁ, Nikola - FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎAR, Marián. Detection of periodontal pathogens from dental plaques of dogs with and without periodontal disease. In: Pathogens. 2022. ISSN 2076-0817, Vol. 11, no. 4 (2022), art. no. 480, p. [1-8]
(2021: 4.531 - IF, 48 - H-index, 4.580 - IF 5y, 0.901 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2022 V2 KAČÍROVÁ, Jana - SONDOROVÁ, Miriam - ŠURÍN HUDÁKOVÁ, Natália - MAĎARI, Aladár - NAGYOVÁ, Zuzana - KUČERA, Ján - MAĎAR, Marián. Streptococcus mutans: spoločný orálny patogén ľudí aj psov?. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : konferencia. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : Preveda. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2022. ISBN 978-80-972360-8-3, online, s. 1.
2022 O3 KURICOVÁ, Mária - ZUBRICKÝ, Pavol - MAĎARI, Aladár. Hornerov syndróm psov a mačiek : [Horner's syndrome in dogs and cats] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 6 (2022), s. 227-233.
2021 ADC JAROŠOVÁ, Júlia - ANTOLOVÁ, Daniela - LUKÁČ, Branislav - MAĎARI, Aladár. A survey of intestinal helminths of dogs in Slovakia with an emphasis on zoonotic species. In: Animals. 2021. ISSN 2076-2615, Vol. 11, no. 10 (2021), art. no. 3000, p. [1-8]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2021 ADC MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - MUCHA, Rastislav - STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra. Cultivable bacterial diversity of the canine dental plaque as a potential source of bacterial infections. In: Acta veterinaria Brno. 2021. ISSN 0001-7213, Vol. 90, no. 2 (2021), p. 171-178.
(2021: 0.817 - IF, 40 - H-index, 0.892 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2021 ADC KAČÍROVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - MUCHA, Rastislav - KOLESÁR FECSKEOVÁ, Lívia - MUJAKIC, Izabela - KOBLÍŽEK, Michal - NEMCOVÁ, Radomíra - MAĎAR, Marián. Study of microbiocenosis of canine dental biofilms. In: Scientific Reports. 2021. ISSN 2045-2322, Vol. 11, no. 1 (2021), art. no. 19776, p. [1-9]
(2021: 4.997 - IF, 242 - H-index, 5.516 - IF 5y, 1.005 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2021 ADF KAČÍROVÁ, Jana - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - MAĎARI, Aladár - MRAVCOVÁ, Kristína - MAĎAR, Marián. Cultivable oral microbiota in puppies. In: Folia veterinaria. 2021. ISSN 0015-5748, Roč. 65, č. 3 (2021), s. 69-74.
2021 ADM STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ŠTEMPELOVÁ, Lucia - TAKÁČOVÁ, Martina - GASOWSKI, Bartosz - ČOBANOVÁ, Klaudia - MAĎARI, Aladár. Effect of hydrolyzed yeast administration on faecal microbiota, haematology, serum biochemistry and cellular immunity in healthy dogs. In: Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2021. ISSN 1867-1306, Vol. 13, no. 5 (2021), p. 1267-1276.
(2021: 5.265 - IF, 36 - H-index, 5.303 - IF 5y, 0.812 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 116
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 12
Skip to content