Názov: Putňové vína z oblasti Tokaj: chemické zloženie a antioxidačná aktivita.
Zápis: BALLOVÁ, Ľudmila - EFTIMOVÁ, Jarmila. Putňové vína z oblasti Tokaj: chemické zloženie a antioxidačná aktivita. In: Fyto-apiterapeutické dni. XV. Fyto-apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou, 5. a 6. september 2015, Košice : Zborník súhrnov prednášok. 1. vyd. Košice : Univerzitná nemocnica L. Pasteura, 2015. s. 13.
Rok vydania: 2015
Kategória: BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Autori:BALLOVÁ Ľudmila50 %
EFTIMOVÁ Jarmila50 %
Vydanie: XV. Fyto-apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou, 5. a 6. september 2015, Košice
Zborník súhrnov prednášok
S. 13
Vydavateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023851-Putnove-vina-z-oblasti-Tokaj-chemicke-zlozenie-a-antioxidacna-aktivita/
Skip to content