doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V1 EFTIMOVÁ, Jarmila - MEGYESY EFTIMOVÁ, Zuzana. Bioaktívne látky v tokajských vínach a ich vplyv na zdravie. Rec. Marta Habánová, Mária Maciková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-792-0, 197 s. [13,36 AH]
2023 V3 BALÁŽOVÁ, Ľudmila - WOLASCHKA, Tomáš - ROHAĽOVÁ, Simona - DANEU, Nina - STAHORSKÝ, Martin - SALAYOVÁ, Aneta - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - EFTIMOVÁ, Jarmila. In situ gel with silver nanoparticles prepared using Agrimonia eupatoria L. shows antibacterial activity. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 2 (2023), art. no. 573, p. [1-20]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 MEGYESY EFTIMOVÁ, Zuzana - EFTIMOVÁ, Jarmila. Vplyv konzumácie tokajského vína na metabolizmus a biochemický profil krvi : [The effect of Tokaj wine consumption on metabolism and blood biochemical profile] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2023. ISSN 2585-9609, Roč. 5, č. 2 (2023), s. 84-99.
2022 V3 BALÁŽOVÁ, Ľudmila - KURHAJEC, Slavomír - KELLO, Martin - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - ZIGOVÁ, Martina - PETROVOVÁ, Eva - BEŇOVÁ, Katarína - MOJŽIŠ, Ján - EFTIMOVÁ, Jarmila. Antiproliferative effect of Phellodendron amurense Rupr. based on angiogenesis. In: Life. 2022. ISSN 2075-1729, Vol. 12, no. 5 (2022), art. no. 767, p. [1-18]
(2022: 3.200 - IF, 46 - H-index, 3.200 - IF 5y, 0.634 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2022 V3 FERKO, Dávid - EFTIMOVÁ, Jarmila - KOLESÁROVÁ, Mária. Farmakoterapeutický potenciál kanabidiolu pri vybraných extrapyramídových poruchách : [Pharmacotherapeutic potential of cannabidiol in selected extrapyramidal disorders] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 1 (2022), s. 95-105.
2022 V3 EFTIMOVÁ, Jarmila - NOCIAROVÁ, Natália. Influence of application forms of alginite on phytomass formation, bioactive contents and antioxidant activity of extracts from plants Rosmarinus officinalis L.. In: Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. 2022. ISSN 2585-8246, Roč. 6, č. 1 (2022), s. 95-102.
2022 V3 ORAVEC, Martin - EFTIMOVÁ, Jarmila. Obsah apigenín-7-glukozidu v nadzemných častiach Matricaria recutita L. : [Content of apigenin-7-glucoside in the aboveground parts of Matricaria recutita L.] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 3 (2022), s. 38-47.
2022 V3 SEMANOVÁ, Radoslava - EFTIMOVÁ, Jarmila - MEGYESY EFTIMOVÁ, Zuzana. Vplyv bioaktívných látok z Tribulus terrestris L. na hladinu cholesterolu : [The effect of bioactive substances from Tribulus terrestris L. on cholesterol level] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 1 (2022), s. 40-55.
2022 V3 TOMIQ, Vlora - EFTIMOVÁ, Jarmila - PETROVIČ, Vladimír. Vplyv rôznych extrakčných činidiel na celkový obsah polyfenolov, antioxidačnú aktivitu a toxicitu extraktov Agrimonia eupatoria L. : [Influence of different extraction agents on the total polyphenol content, antioxidant activity and toxicity of Agrimonia eupatoria L. extracts] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 3 (2022), s. 62-72.
2022 V2 EFTIMOVÁ, Jarmila - ORAVEC, Martin - PALATAŠ, Michal. Chamazulene and α-bisabolol content of Matricaria recutita cv. Lutea and Bona as a function of harvest date. In: ISCMASP 2022. Liečivé, aromatické a koreninové rastliny : Zborník recenzovaných vedeckých prác a abstraktov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie ISCMASP 2022. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-223-3595-3, online, s. 65.
Počet záznamov v databáze: 112
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 12
Skip to content