PharmDr. Ľudmila Balážová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 BALÁŽOVÁ, Ľudmila - WOLASCHKA, Tomáš - ROHAĽOVÁ, Simona - DANEU, Nina - STAHORSKÝ, Martin - SALAYOVÁ, Aneta - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - EFTIMOVÁ, Jarmila. In situ gel with silver nanoparticles prepared using Agrimonia eupatoria L. shows antibacterial activity. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 2 (2023), art. no. 573, p. [1-20]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 BALÁŽ, Matej - AUGUSTYNIAK, Adrian - TATYKAYEV, Batukhan - SHALABAYEV, Zhandos - BURASHEV, Gairat - DUTKOVÁ, Erika - DANEU, Nina - BRIANČIN, Jaroslav - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - STAHORSKÝ, Martin - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - BALÁŽ, Peter. Mechanochemical synthesis of non-stoichiometric copper sulfide Cu1.8S applicable as a photocatalyst and antibacterial agent and synthesis scalability verification. In: Faraday Discussions. 2023. ISSN 1359-6640, Vol. 241, no. (2023), p. 367-386.
2023 V3 TAKÁČ, Peter - MICHALKOVÁ, Radka - ČIŽMÁRIKOVÁ, Martina - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - TAKÁČOVÁ, Gabriela. The role of silver nanoparticles in the diagnosis and treatment of cancer: Are there any perspectives for the future?. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 2 (2023), art. no. 466, p. [1-44]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V2 KOLDUŠOVÁ, Nikoleta - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Toxické účinky inváznej rastliny Asclepias L : [Toxic effects of the invasive plant Asclepias syriaca L.] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 60-61.
2023 V2 REINEROVÁ, Mária - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Zelená syntéza kovových nanočastíc s potenciálnou antimikrobiálnou aktivitou : [Green synthesis of metallic nanoparticles with potential antimicrobial activity] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 67-68.
2023 V2 KOZUBOVÁ, Lenka - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Zelená syntéza strieborných nanočastíc pomocou repíka lekárskeho a ich antibakteriálna aktivita : [Green synthesis of silver nanoparticles using Agrimonia eupatoria L. and their antibacterial activity] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 61-62.
2022 V3 BALÁŽOVÁ, Ľudmila - KURHAJEC, Slavomír - KELLO, Martin - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - ZIGOVÁ, Martina - PETROVOVÁ, Eva - BEŇOVÁ, Katarína - MOJŽIŠ, Ján - EFTIMOVÁ, Jarmila. Antiproliferative effect of Phellodendron amurense Rupr. based on angiogenesis. In: Life. 2022. ISSN 2075-1729, Vol. 12, no. 5 (2022), art. no. 767, p. [1-18]
(2022: 3.200 - IF, 46 - H-index, 3.200 - IF 5y, 0.634 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2022 V3 BALÁŽOVÁ, Ľudmila - ČIŽMÁROVÁ, Anna - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - SALAYOVÁ, Aneta - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Zelená syntéza strieborných nanočastíc a ich antibakteriálna aktivita : [Green synthesis of silver nanoparticles and their antibacterial activity] In: Chemické listy. 2022. ISSN 0009-2770, Vol. 116, no. 2 (2022), p. 135-140.
(2022: 0.600 - IF, 30 - H-index, 0.300 - IF 5y, 0.158 - SJR, Q4 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2021 ADC SALAYOVÁ, Aneta - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - DANEU, Nina - BALÁŽ, Matej - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Green synthesis of silver nanoparticles with antibacterial activity using various medicinal plant extracts: Morphology and antibacterial efficacy. In: Nanomaterials. 2021. ISSN 2079-4991, Vol. 11, no. 4 (2021), art. no. 1005, p. [1-20]
(2021: 5.719 - IF, 80 - H-index, 5.810 - IF 5y, 0.839 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2021 AFD BALÁŽOVÁ, Ľudmila - BAČKOROVÁ, Miriam. Vplyv nanočastíc na rastlinné modely. In: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca 2021 : Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2021. ISBN 978-80-89738-30-4, online, s. 10-14.
Počet záznamov v databáze: 56
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 6
Skip to content