Rok Kategória
Publikácia
2015 GII BÍREŠ, Jozef. MVDr. Jozef Pokorný jubiluje. In: Slovenský veterinársky časopis. 2015. ISSN 1335-0099, Roč. 40, č. 3-4 (2015), s. 201.
2015 GII CIBEREJ, Juraj. Návrh manažmentu (obhospodarovania) medveďa hnedého na Slovensku. In: Spravodajca ŠRR SPZ v Prešove. 2015. Roč. 25, č. 1(2015), s. 2-11.
2015 GII CIBEREJ, Juraj. Kamzík vrchovský na Slovensku. In: Spravodajca ŠRR SPZ v Prešove. 2015. Roč. 25, č. 3(2015), s. 5-10.
Počet záznamov v databáze: 3
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content