Názov: Návrh manažmentu (obhospodarovania) medveďa hnedého na Slovensku.
Zápis: CIBEREJ, Juraj. Návrh manažmentu (obhospodarovania) medveďa hnedého na Slovensku. In: Spravodajca ŠRR SPZ v Prešove. 2015. Roč. 25, č. 1(2015), s. 2-11.
Rok vydania: 2015
Kategória: GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Autori:CIBEREJ Juraj100 %
Vydanie: Spravodajca ŠRR SPZ v Prešove
Roč. 25, č. 1(2015), s. 2-11
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0024203-Navrh-manazmentu-obhospodarovania-medveda-hnedeho-na-Slovensku/
Skip to content