Názov: Clinical stages of canine cognitive dementia.
Zápis: MAĎARI, Aladár - ŽILKA, Norbert. Clinical stages of canine cognitive dementia. In: The Immune and Nervous Systems. The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle : Ageing, Diseases, Teamwork. 1. vyd. Bratislava : MOJA-TLAC.SK, 2015. s. 26-27.
Rok vydania: 2015
Kategória: BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Autori:MAĎARI Aladár0 %
ŽILKA Norbert0 %
Autori vydania:ŽILKOVÁ Monika
Vydanie: The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle
Ageing, Diseases, Teamwork
S. 26-27
Vydavateľ: MOJA-TLAC.SK
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0024254-Clinical-stages-of-canine-cognitive-dementia/
Skip to content