Názov: Kognitívna dysfunkcia mačiek - review.
Zápis: FARBÁKOVÁ, Jana - LUKÁČ, Branislav - WEISSOVÁ, Tatiana - MAĎARI, Aladár. Kognitívna dysfunkcia mačiek - review. In: Dni medicíny a mačiek : kongres. Dni medicíny mačiek 2015, Senec, 25. - 26.apríl 2015 : Ochorenia gastrointestinálneho traktu a močového aparátu mačiek. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2015. s. 7.
Rok vydania: 2015
Kategória: BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Autori:FARBÁKOVÁ Jana50 %
LUKÁČ Branislav10 %
WEISSOVÁ Tatiana10 %
MAĎARI Aladár30 %
Vydanie: Dni medicíny mačiek 2015, Senec, 25. - 26.apríl 2015
Ochorenia gastrointestinálneho traktu a močového aparátu mačiek
S. 7
Vydavateľ: SAVLMZ
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023712-Kognitivna-dysfunkcia-maciek-review/
Skip to content