MVDr. Branislav Lukáč, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 SZARKOVÁ, Andrea - TÓTHOVÁ, Csilla - WEISSOVÁ, Tatiana - LUKÁČ, Branislav - TURŇA, Hana - KOTTFEROVÁ, Lucia - NAGY, Oskar. Evaluation of acute phase proteins in dogs suffering from various diseases. In: International journal of veterinary science. 2023. ISSN 2304-3075, Vol. 12, no. 1 (2023), p. 82-88.
(8 - H-index, 0.277 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2023 V3 BIELIK, Romana - KORIM, Peter - KAŠELÁK, Imrich - LUKÁČ, Branislav - BIELIK, Bohumil. Thrombocytopenia in a dog due to long-term administration of Phenylpropanolamine: a case report. In: International journal of veterinary science. 2023. ISSN 2304-3075, DOI : 10.47278/journal.ijvs/2023.028 (2023), p. [1-3]
(8 - H-index, 0.277 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2023 O3 AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - MARČEK, Patrik - ČERVEŇOVÁ, Sabina - HÁJEK, Ivo - LUKÁČ, Branislav - WEISSOVÁ, Tatiana. Atrioventrikulárny septálny defekt u psa : [Atrioventricular septal defect in an adult dog] In: Vetžurnál. 2023. ISSN 0025-858X, Roč. 21, č. 3 (2023), s. 6-9.
2022 V3 GRELOVÁ, Simona - KARASOVÁ, Martina - TÓTHOVÁ, Csilla - KISKOVÁ, Terézia - BARANOVÁ, Darina - LUKÁČ, Branislav - FIALKOVIČOVÁ, Mária - MICHÁĽOVÁ, Alena - KUNAY, Lukáš - SVOBODA, Miroslav. Relationship between FGF 23, SDMA, urea, creatinine and phosphate in relation to feline chronic kidney disease. In: Animals. 2022. ISSN 2076-2615, Vol. 12, no. 17 (2022), art. no. 2247, p. [1-10]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2022 V3 SZARKOVÁ, Andrea - LUKÁČ, Branislav - WEISSOVÁ, Tatiana - BJØRNSTAD, Pernille - TURŇA, Hana - MARTÍNEZ, Oskar. Feline hypertrophic cardiomyopathy (FHCM). In: Folia veterinaria. 2022. ISSN 0015-5748, Roč. 66, č. 1 (2022), s. 83-90.
2022 V2 GRELOVÁ, Simona - KARASOVÁ, Martina - TÓTHOVÁ, Csilla - KISKOVÁ, Terézia - BARANOVÁ, Darina - LUKÁČ, Branislav - FIALKOVIČOVÁ, Mária - MICHÁĽOVÁ, Alena - KUNAY, Lukáš - SVOBODA, Miroslav. Vzťah medzi FGF 23, SDMA, kreatinínom, ureou a fosforom na báze chronického renalného zlyhania obličiek u mačiek. In: Vedecké práce doktorandov 2022 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Centrum biovied SAV, 2022. ISBN 978-80-974246-2-6, s. 36-38.
2022 O2 GRELOVÁ, Simona - KARASOVÁ, Martina - TÓTHOVÁ, Csilla - KISKOVÁ, Terézia - BARANOVÁ, Darina - LUKÁČ, Branislav - FIALKOVIČOVÁ, Mária - MICHÁĽOVÁ, Alena - KUNAY, Lukáš - SVOBODA, Miroslav. Vzťah medzi FGF 23 a renalnými parametrami u mačiek s chronickým zlyhaním obličiek. In: Nová Veterinária 2022. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2022. s. 86.
2022 O3 SZARKOVÁ, Andrea - WEISSOVÁ, Tatiana - LUKÁČ, Branislav - TURŇA, Hana - TÓTHOVÁ, Csilla - KUZYŠINOVÁ, Katarína - SESZTÁKOVÁ, Edina. Proteíny akútnej fázy, ich funkcia a využitie u zvierat : [Acute phase proteins, their function and use in animals] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 28-30.
2022 O3 SZARKOVÁ, Andrea - LUKÁČ, Branislav - WEISSOVÁ, Tatiana - LIPTÁK, Tomáš - KOTTFEROVÁ, Lucia - TURŇA, Hana. Hypertrofická kardiomyopatia mačiek (HCM) : [Feline hypertrophic cardiomyopathy (FHCM)] In: Vetžurnál. 2022. ISSN 0025-858X, Roč. 20, č. 4 (2022), s. 12-15.
2022 O3 LUKÁČ, Branislav - SZARKOVÁ, Andrea - WEISSOVÁ, Tatiana - GRELOVÁ, Simona - KARASOVÁ, Martina - BIELIK, Bohumil - KOŽÁR, Martin - BARANOVÁ, Darina. Intoxikácia čivavy baklofénom - klinický prípad : [Baclofen intoxication in chihuahua - a clinical case] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 1 (2022), s. 20-21,23.
Počet záznamov v databáze: 50
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content