MVDr. Tatiana Weissová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 SZARKOVÁ, Andrea - TÓTHOVÁ, Csilla - WEISSOVÁ, Tatiana - LUKÁČ, Branislav - TURŇA, Hana - KOTTFEROVÁ, Lucia - NAGY, Oskar. Evaluation of acute phase proteins in dogs suffering from various diseases. In: International journal of veterinary science. 2023. ISSN 2304-3075, Vol. 12, no. 1 (2023), p. 82-88.
(8 - H-index, 0.277 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2023 V2 FERN, Isobel Anne Frances - WEISSOVÁ, Tatiana. Coat colour and incidence of flutd of cats. In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 37.
2023 O3 AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - MARČEK, Patrik - ČERVEŇOVÁ, Sabina - HÁJEK, Ivo - LUKÁČ, Branislav - WEISSOVÁ, Tatiana. Atrioventrikulárny septálny defekt u psa : [Atrioventricular septal defect in an adult dog] In: Vetžurnál. 2023. ISSN 0025-858X, Roč. 21, č. 3 (2023), s. 6-9.
2022 V3 SZARKOVÁ, Andrea - LUKÁČ, Branislav - WEISSOVÁ, Tatiana - BJØRNSTAD, Pernille - TURŇA, Hana - MARTÍNEZ, Oskar. Feline hypertrophic cardiomyopathy (FHCM). In: Folia veterinaria. 2022. ISSN 0015-5748, Roč. 66, č. 1 (2022), s. 83-90.
2022 O3 SZARKOVÁ, Andrea - WEISSOVÁ, Tatiana - LUKÁČ, Branislav - TURŇA, Hana - TÓTHOVÁ, Csilla - KUZYŠINOVÁ, Katarína - SESZTÁKOVÁ, Edina. Proteíny akútnej fázy, ich funkcia a využitie u zvierat : [Acute phase proteins, their function and use in animals] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 28-30.
2022 O3 SZARKOVÁ, Andrea - LUKÁČ, Branislav - WEISSOVÁ, Tatiana - LIPTÁK, Tomáš - KOTTFEROVÁ, Lucia - TURŇA, Hana. Hypertrofická kardiomyopatia mačiek (HCM) : [Feline hypertrophic cardiomyopathy (FHCM)] In: Vetžurnál. 2022. ISSN 0025-858X, Roč. 20, č. 4 (2022), s. 12-15.
2022 O3 LUKÁČ, Branislav - SZARKOVÁ, Andrea - WEISSOVÁ, Tatiana - GRELOVÁ, Simona - KARASOVÁ, Martina - BIELIK, Bohumil - KOŽÁR, Martin - BARANOVÁ, Darina. Intoxikácia čivavy baklofénom - klinický prípad : [Baclofen intoxication in chihuahua - a clinical case] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 1 (2022), s. 20-21,23.
2022 O3 SZARKOVÁ, Andrea - WEISSOVÁ, Tatiana - BARANOVÁ, Darina - TURŇA, Hana - KUNAY, Lukáš. Otrava psa etylénglykolom - klinický prípad : [Ethylene glycol intoxication in dog - case report] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 1 (2022), s. 24-27.
2022 O3 WEISSOVÁ, Tatiana. Vybrané otravy psov a mačiek - klinické prípady : [Selected poisonings in dogs and cats - case reports] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 1 (2022), s. 29-31.
2022 O3 WEISSOVÁ, Tatiana. Zásady prvej pomoci pri otravách a ich rozdelenie : [Principles of first aid for poisoning and their dividing] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 1 (2022), s. 4-13.
Počet záznamov v databáze: 194
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 20
Skip to content