Názov: A cell sufrace shaving: a high-throughput tool to analyze protein-protein interaction between host and pathogens.
Zápis: BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - BHIDE, Katarína - ČOMOR, Ľuboš - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - BHIDE, Mangesh Ramesh. A cell sufrace shaving: a high-throughput tool to analyze protein-protein interaction between host and pathogens. In: The Immune and Nervous Systems. The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle : Ageing, Diseases, Teamwork. 1. vyd. Bratislava : MOJA-TLAC.SK, 2015. s. 35-36.
Rok vydania: 2015
Kategória: BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Autori:BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ Lucia65 %
KOVÁČ Andrej5 %
FLACHBARTOVÁ Zuzana5 %
BHIDE Katarína5 %
ČOMOR Ľuboš5 %
POTOČŇÁKOVÁ Lenka5 %
BHIDE Mangesh Ramesh10 %
Autori vydania:ŽILKOVÁ Monika
Vydanie: The Immune and Nervous System, October 20 - 22, 2015, Smolenice Castle
Ageing, Diseases, Teamwork
S. 35-36
Vydavateľ: MOJA-TLAC.SK
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
120 - Chémia, chemická technológia a biotechnológie
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0024198-A-cell-sufrace-shaving-a-highthroughput-tool-to-analyze-proteinprotein-interaction-between-host-a/
Skip to content