Názov: BSAVA Manuál ultrasonografie psa a mačky.
Zápis: BARR, Frances J. - GASCHEN, Lorrie - WEISSOVÁ, Tatiana - KARASOVÁ, Martina - DANIŠ, Andrej. BSAVA Manuál ultrasonografie psa a mačky. Rec. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2022. ISBN 978-80-973724-2-2, 222 s.
Rok vydania: 2022
Kategória: O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: KNP - knižná publikácia
Autori:BARR Frances J.0 %
GASCHEN Lorrie0 %
WEISSOVÁ Tatiana38 %
KARASOVÁ Martina53 %
DANIŠ Andrej9 %
Vydavateľ: SAVLMZ
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-973724-2-2
Rozsah: 222 s.
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content