Rok Kategória
Publikácia
2021 DAI LYNG, Cecilie. Immune defences of fish against viral pathogens, with special focus on Infectiuous Salmon Anaemia (ISA) : bachelor thesis. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 40 l. + CD-ROM.
2021 DAI BJØRNSEN, Anja Karine. One Health approach in tropical veterinary medicine : bachelor thesis. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 39 l. + CD-ROM.
2021 DAI FALLBAKKEN, Maren Joten. Diseases of bacterial origin transmitted by household pets : bachelor thesis. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 40 l. + CD-ROM.
2021 DAI KNUDSEN, Sverre. Coronaviruses in dogs and cats : bachelor thesis. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 31 l. + CD-ROM.
2021 DAI MINICH, Jakub. Príčiny akútnej abdominálnej bolesti u koní : diplomová práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 57 l. + CD-ROM.
2021 DAI GALLYOVÁ, Laura. Dysplázia bedrových kĺbov u psov plemena Samojed - röntgenologická štúdia : diplomová práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 51 l. + CD-ROM.
2021 DAI CSIZMÁROVÁ, Barbara. Liečba včelstiev napadnutých ektoparazitickým roztočom Varroa destructor : diplomová práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 54 l. + CD-ROM.
2021 DAI DUBOVÁ, Mária. Prevalencia intestinálnych parazitov u detí predškolského a školského veku : diplomová práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 57 l. + CD-ROM.
2021 DAI REPÁKOVÁ, Simona. Morfometrické znaky slznej žľazy u ošípaných : diplomová práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 57 l. + CD-ROM.
2021 DAI ŠPIDUSOVÁ, Nikola. Výskyt piroplazmózy u koní na Slovensku : diplomová práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. 54 l. + CD-ROM.
Počet záznamov v databáze: 492
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 50
Skip to content