Názov: Analýza vnútorného prostredia kôz s výskytom gastrointestinálnych parazitov : diplomová práca.
Zápis: ŠLEBODOVÁ, Tatiana. Analýza vnútorného prostredia kôz s výskytom gastrointestinálnych parazitov : diplomová práca. Košice : UVLF, 2022. 59 l. + CD-ROM.
Rok vydania: 2022
Kategória: I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: OPK - publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D
Autori:ŠLEBODOVÁ Tatiana0 %
Vydavateľ: UVLF
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
Rozsah: 59 l.
Oblasť výskumu: neuvedená
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content