Názov: Epizootologický potenciál a ekológia pakomárikov (Culicoides) Slovenska : doktorandská dizertačná práca.
Zápis: KASIČOVÁ, Zuzana. Epizootologický potenciál a ekológia pakomárikov (Culicoides) Slovenska : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2022. 118 l. : tab. 31, obr. 32 + CD-ROM.
Rok vydania: 2022
Kategória: I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: OPK - publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D
Autori:KASIČOVÁ Zuzana0 %
Vydavateľ: UVLF
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
Rozsah: 118 l.
Oblasť výskumu: neuvedená
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F61F6471725A730B52B1E209E9B9&seo=CRZP-detail-kniha
Skip to content