Rok Kategória
Publikácia
2021 BAB CIBEREJ, Juraj - KRAJNIAK, Dušan - GARAJ, Peter - KROPIL, Rudolf - MAĽOVÁ, Jana - JANTO, Rudolf - KAROLOVÁ, Renáta - KIŠ, Ondrej - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - HLÁSNIK, Jozef - PUŠKÁČ, Jaroslav - ŇUŇUK, Pavol - DOCZY, Jozef - LEBOCKÝ, Tibor - ENGEL, Štefan. IV. Lov zveri a poľovnícke plánovanie - V. Poľovnícka kynológia - VI. Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody - VII. Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva. Rec. Ľubomír Bútora, Jozef Jursa. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISBN 978-80-228-3223-6, 447 s.
2020 BAB SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Zloženie potravín a potravinových surovín : [Composition of foods and foodstuffs] Rec. Lenka Vorlová, Bohuslava Tremlová. 1. vyd. Martin : Osveta, 2019. ISBN 978-80-8063-475-9, 588 s.
2020 BAB TOPORČÁK, Juraj - FIĽO, Pavel. Metodika na celoročné ošetrovanie včelstiev proti klieštikovitosti. Rec. Ján Haščík. 1. vyd. Banská Bystrica : Stredná odborná škola, 2020. ISBN 978-80-570-2028-8, 99 s.
2020 BAB VILČEK, Štefan - PISTL, Juraj - MOJŽIŠOVÁ, Jana. Bovinná vírusová hnačka - ozdravovacie programy, princípy a praktické skúsenosti : [Bovine Viral Diarrhoea - Control Programmes, Principles and Practical Experience] Rec. Štefan Švrček, Vladimír Celer. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-653-4, 153 s.
2019 BAB CIBEREJ, Juraj - LEBOCKÝ, Tibor. Hodnotenie poľovníckych trofejí európskych druhov zveri. Rec. Jozef Hromas, Ján Flamík. 5. dopl. vyd. Bratislava : Slovenský poľovnícky zväz, 2019. ISBN 978-80-89588-00-8, 80 s.
2019 BAB AVDIČOVÁ, Mária - BEDRIOVÁ, Marta - BELAY, Girma - BÍROŠOVÁ, Lucia - BLAŇAROVÁ, Lucia - CSANK, Tomáš - JACKOVÁ, Anna - KORYTÁR, Ľuboš - PEŤKO, Branislav. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2018. Rec. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,, 2019. ISBN 978-80-972963-4-6, 125 s.
2019 BAB NAGY, Jozef - BARTKOVÁ, Valéria - BEŇOVÁ, Katarína - BHIDE, Mangesh Ramesh - BOBRUNKOVÁ, Jana - BODNÁROVÁ, Libuša - BOŽÍKOVÁ, Renáta - CIGÁNKOVÁ, Viera - ČIŽMÁRIK, Anton - ČONKOVÁ, Eva - DANKO, Ján - DOLNÁ, Mária - EFTIMOVÁ, Jarmila - FAIXOVÁ, Zita - FEDOROVÁ, Monika - FEHÉR, Michal - HOCHMANN, Jaroslav - HOLEČKOVÁ, Beáta - HROMADA, Rudolf - HUDÁK, Alexander - JANČÍKOVÁ, Viera - KOČIŠOVÁ, Alica - KORIM, Peter - KOSTECKÁ, Zuzana - KOŠČOVÁ, Jana - KOTTFEROVÁ, Jana - KOŽÁR, Martin - KUNDRÍKOVÁ, Ľudmila - KURICOVÁ, Mária - LAZÁR, Peter - LEDECKÝ, Valent - LEGÁTH, Jaroslav - MAĽA, Pavel - MOJŽIŠOVÁ, Jana - MOLNÁR, Ladislav - MUDROŇ, Pavol - NAĎ, Pavel - NAGY, Oskar - NEMCOVÁ, Radomíra - ONDREJKOVÁ, Anna - PAVĽAK, Marián - PAULÍKOVÁ, Michaela - PISTL, Juraj - REICHEL, Peter - SCHRÉTER, Róbert - SOBEKOVÁ, Anna - SOPKOVÁ, Drahomíra - SOROKA, Jaroslav - STANIČOVÁ, Jana - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - TAKÁČOVÁ, Tatiana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - TOMKO, Martin - TOROPILA, Michal - TRBOLOVÁ, Alexandra - TUREK, Peter - VALOCKÝ, Igor - WEISSOVÁ, Tatiana - WOLASCHKA, Tomáš - ZIGO, František. Siedma desaťročnica Univerzity veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach 2009-2019. Rec. Ján Lehocký, Emil Švický. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-625-1, 540 s.
2018 BAB TOPORČÁK, Juraj - CHLEBO, Róbert. Veterinárna a produkčná prax vo včelárstve. Rec. Erika Papierniková, Ján Kopernický. 1. vyd. Bratislava : Združenie Slovenský zväz včelárov, 2018. ISBN 978-80-972725-3-1, 200 s.
2018 BAB BARTUNEK, Anton. Dejiny slovenského lekárnictva II. (1918-2018). Rec. Peter Švorc. 1. vyd. Prešov : Abart Gallery, 2018. ISBN 978-80-570-0240-6, 399 s. [20AH]
2018 BAB CIBEREJ, Juraj - LEBOCKÝ, Tibor. Hodnotenie poľovníckych trofejí európskych druhov zveri. Rec. Jozef Hromas, Ján Flamík. 4. dopl. vyd. Bratislava : Zverex, 2017. ISBN 978-80-89588-00-8, 116 s.
Počet záznamov v databáze: 71
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 8
Skip to content