Rok Kategória
Publikácia
2023 O2 KOŽÁR, Martin - STAROŇOVÁ, Radka - GRELOVÁ, Simona - ŠIŠKOVÁ, Barbora. Kompendium prednášok starostlivosti o pacienta pre veterinárne sestry a technikov. In: Susan Paterson. Dermatológia malých zvierat v praxi. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2023. ISBN 978-80-973724-4-6, s. 48-83.
2016 BBB CHLEBO, Peter - MAĽA, Pavel. Anatómia a fyziológia GITu : [Anatomy and physiology of GIT] In: Ján Keresteš a kolektív. Mlieko vo výžive ľudí. 1. vyd. Bratislava : Cad Press, 2016. ISBN 978-80-88969-72-3, s. 292-340.
2011 BBB MIHÁLY, Martin - VALOCKÝ, Igor - STYKOVÁ, Eva. Kone. In: Jana Mojžišová, Darina Baranová, Ján Bílek, Igor Capík, Eva Čonková, Mária Fialkovičová, Katarína Goldírová, Jaroslav Hajurka, Miroslava Holičková, Lucia Jurkuľáková, Peter Košuth, Gabriel Kováč, Zuzana Kováčová, Jana Kyseľová, Peter Lazar, Aladár Maďari, Dávid Maženský, Martin Mihály, Ladislav Molnár, Ľubomír Páleník, Peter Reichel, Edina Sesztáková, Eva Styková, Ján Šály, Jana Štofaníková, Juraj Toporčák, Alexandra Trbolová, Marta Tučková, Igor Valocký, Vladimír Vrabec, Tatiana Weissová, Sebastián Zachar. Praktická príručka veterinárneho lekára. 1. vyd. Bratislava : Komora veterinárnych lekárov SR, 2011. ISBN 978-80-967681-5-8, s. 143-190.
2009 BBB BURDOVÁ, Oľga - PILIPČINEC, Emil. Prínos konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. In: aut. Ján Keresteš. Biotechnológie, výživa a zdravie. Považská Bystrica : Eminent, 2009. ISBN 978-80-970205-9-0, s. 98-132.
2002 BBB GRIEGER, Celestín - BURDOVÁ, Oľga. Mikrobiológia potravín vo veterinárnej medicíne na Slovensku. In: . Kapitoly z histórie československej mikrobiológie 2. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2002. ISBN 80-968712-8-5, s. 150-155.
1992 BBB HLINKA, Dušan - ŽIPAJOVÁ, D. - POŠIVÁK, Ján - ŠTEFANKO, P.. Zrenie ovčích oocytov v podmienkach in vitro-cytogenetická analýza a imunofluorescenčná detekcia mikrotubov. In: . Early Fetal Diagnosis. Praha : KAROLINUM, 1992. s. 108-111.
Počet záznamov v databáze: 6
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content