Názov: Prínos konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov.
Zápis: BURDOVÁ, Oľga - PILIPČINEC, Emil. Prínos konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. In: aut. Ján Keresteš. Biotechnológie, výživa a zdravie. Považská Bystrica : Eminent, 2009. ISBN 978-80-970205-9-0, s. 98-132.
Rok vydania: 2009
Kategória: BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách
Autori:BURDOVÁ Oľga0 %
PILIPČINEC Emil0 %
Autori vydania:KERESTEŠ Ján
Vydanie: Biotechnológie, výživa a zdravie
S. 98-132
Vydavateľ: Eminent
Miesto vydania: Považská Bystrica
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-970205-9-0
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: slovenský
Skip to content