Rok Kategória
Publikácia
2021 GII DRÁŽOVSKÁ, Monika. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ , 28. apríl 2021, Košice. In: . 0000. 2021. ISBN 978-80-8077-703-6, .
2021 GII BARTUNEK, Anton. Životný príbeh farmaceuta a mikrobiológa Doc. RNDr. PhMr. Juraja Keletiho, CSc.. In: 25. sympózium z dejín farmácie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-89880-04-1, s. 72-81.
2021 GII ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - BUJOK, Jolanta - PECKA-KIEŁB, Ewa. The mammary gland health and prevention of mastitis in dairy cows. In: . 0000. 2021. ISBN 978-93-5547-279-3, .
2021 GII HALUŠKOVÁ, Jana - HOLEČKOVÁ, Beáta - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - GALDÍKOVÁ, Martina - KOLENIČOVÁ, Simona. Could methylation changes in the bovine GSTP1 gene be caused by certain pesticides?. In: International Conference on Animal Health. 1. vyd. Windsor : Pulsus Group, 2021. s. 1.
2021 GII KASIČOVÁ, Zuzana - KOMOROVÁ, Petronela - SCHREIBEROVÁ, Andrea - KIMÁKOVÁ, Andrea - PASTOREK, Patrik - FRIEDMAN, Miroslava - KOČIŠOVÁ, Alica. Sledovanie fauny pakomárikov Culicoides v Zoo Košice. In: Zprávy ČSEtS. 2021. No. 34 (2021), p. 13-14.
2021 GII LEVKUT, Martin. Patológia malých zvierat. In: Infovet. 2021. ISSN 1335-1907, Roč. 28, č. 5 (2021), s. 217.
2021 GII MARCINČÁK, Slavomír. Hygiena alimentorum XL. In: Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2021. Roč. 50, č. 6 (2021), s.15-16.
2021 GII MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris. Záverečný míting a vedecká konferencia medzinárodného projektu Kultúrne dedičstvo regiónov v Krakove. In: Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2021. Roč. 50, č. 6 (2021), s. 19.
2021 GII MARCINČÁK, Slavomír. Najlepšia vedecká práca mladých vedeckých pracovníkov za rok2020 v oblasti veterinárskych vied. In: Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2021. Roč. 50, č. 6 (2021), s. 25-26.
2021 GII KOSTECKÁ, Zuzana - HEINOVÁ, Dagmar - STREJČKOVÁ, Alena. História Katedry chémie, biochémie a biofyziky UVLF v Košiciach. In: Príroda len ťažko vydáva svoje tajomstvá. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-724-1, s. 1.
Počet záznamov v databáze: 252
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 26
Skip to content