Názov: Acepromazin (Sedan, Bioveta) patří do spektra anestetik pro koně.
Zápis: ROVŇANOVÁ, Natália - ŽERT, Zdeněk. Acepromazin (Sedan, Bioveta) patří do spektra anestetik pro koně. In: Bioveta News. 2021. Vol. 2021, no. 3 (2021) , p. 14-15.
Rok vydania: 2021
Kategória: I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA -
Autori:ROVŇANOVÁ Natália70 %
ŽERT Zdeněk30 %
Vydanie: Bioveta News
Vol. 2021, no. 3 (2021) , p. 14-15
Krajina vydania: Česká republika
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: český
URL: https://www.bioveta.cz/files/files/Bioveta-News/BN_3-2021.pdf
Skip to content