Názov: Viscosity measurements using flexible microstructures.
Zápis: KUBAČKOVÁ, Janka - SLABÝ, Cyril - HORVÁTH, Denis - HOVAN, Andrej - IVÁNYI, Gergely T. - VIZSNYICZAI, Gaszton - KELEMEN, Lóránd - STREJČKOVÁ, Alena - TOMORI, Zoltán - BÁNÓ, Gregor. Viscosity measurements using flexible microstructures. In: Regional Biophysics Conference 2022. 1. vyd. Pécs : Hungarian biophysical society, 2022. online, s. 1.
Rok vydania: 2022
Kategória: I2 - Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka
Typ výstupu: ABP -
Autori:KUBAČKOVÁ Janka10 %
SLABÝ Cyril10 %
HORVÁTH Denis10 %
HOVAN Andrej10 %
IVÁNYI Gergely T.10 %
VIZSNYICZAI Gaszton10 %
KELEMEN Lóránd10 %
STREJČKOVÁ Alena10 %
TOMORI Zoltán10 %
BÁNÓ Gregor10 %
Vydanie: Regional Biophysics Conference 2022
online, S. 1
Vydavateľ: Hungarian biophysical society
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Pécs
Krajina vydania: Maďarsko
Oblasť výskumu: 091 -
Odbor: Skupina študijných odborov: Prírodné vedy, matematika a informatika
Názov študijného odoboru: fyzika
Jazyk: anglický
URL: https://www.rbc2022.hu/i-programme.php
Skip to content