Rok Kategória
Publikácia
2016 GII FEDOROVÁ, Monika - KRAJČOVIČ, Peter. 21. sympózium z dejín farmácie. In: Lekárnické listy. 2016. ISSN 1335-5821, Roč. 18, č. 11(2016), s. 34-37.
2016 GII MUDROŇ, Pavol. Vplyv mikotoxínov na zdravie a reprodukciu vysokoprodukčných dojníc. In: Miniinfo. 2016. Roč., č. 11(2016), s. 38-40.
2016 GII WEISSOVÁ, Tatiana. Spomienka na Prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD.. In: Infovet. 2016. ISSN 1335-1907, Roč. 23, č. 5 (2016), s. 228.
2016 GII DIČÁKOVÁ, Zuzana. Kumys. In: Jazdecký kuriér. 2016. Roč. 5, č.(2016), s. 22.
2016 GII KOVÁČ, Gabriel. 29. Svetový buiatrický kongres. In: Infovet. 2016. ISSN 1335-1907, Roč. 23, č. 4 (2016), s. 193-195.
2016 GII KOVÁČ, Gabriel. Doc. MVDr. Ján Lehocký, PhD. - 80 ročný. In: Infovet. 2016. ISSN 1335-1907, Roč. 23, č. 4 (2016), s. 198.
2016 GII MAĽA, Pavel. Hygiena Alimentorum XXXVII. Medzinárodná vedecká konferencia "Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít". In: Slovenský veterinársky časopis. 2016. ISSN 1335-0099, Roč. 41, č. 3-4 (2016), s. 156-158.
2016 GII MARENČÍK, Ján - KOTEK, Tichomír - KOSTECKÁ, Zuzana. Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. - laureát Ceny mesta Košice 2016. In: Slovenský veterinársky časopis. 2016. ISSN 1335-0099, Roč. 41, č. 3-4 (2016), s. 164.
2016 GII VENGLOVSKÝ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa. 5. Medzinárodné sympózium o environmentálnej biotechnológii a technológii (5ISEBE). In: Slovenský veterinársky časopis. 2016. ISSN 1335-0099, Roč. 41, č. 3-4 (2016), s. 165.
Počet záznamov v databáze: 9
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content