Rok Kategória
Publikácia
2021 ADF SASÁKOVÁ, Naďa - PAVOLOVÁ, Henrieta - NOWAKOWICZ-DEBEK, Bozena - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - KACHNIČ, Ján - HROMADA, Rudolf. Ozonization of water, retention of ozone and devitalization of Escherichia coli in water by ozone. In: Folia veterinaria. 2021. ISSN 0015-5748, Roč. 65, č. 3 (2021), s. 40-50.
2021 ADF KIŠŠOVÁ, Zuzana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Fascinating dendritic cells—sentinel cells of the immune system : a review. In: Folia veterinaria. 2021. ISSN 0015-5748, Roč. 65, č. 4 (2021), s. 12-19.
2021 ADF ŠMIGOVÁ, Júlia - PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠMIGA, Ľubomír - ŠOLTYS, Jindřich - IHNACIK, L.. Riziká chovu psov a mačiek v domácnostiach. In: Slovenský veterinársky časopis. 2021. ISSN 1335-0099, Roč. 46, č. 3 (2021), s. 177-178.
2021 ADF DOLNÍK, Michal - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Effects of selenium on bull’s sperm oxidative stress and viability under in vitro conditions. In: Folia veterinaria. 2021. ISSN 0015-5748, Roč. 65, č. 1 (2021), s. 19-28.
2021 ADF BAJTOŠ, Michal - KOŽÁR, Martin. The use of endoscopic diagnosis in dogs with upper respiratory diseases with respect to the localisation of pathogens and the subsequent therapy. In: Folia veterinaria. 2021. ISSN 0015-5748, Roč. 65, č. 1 (2021), s. 75-83.
2021 ADF TKÁČOVÁ, Katarína - HARVANOVÁ, Jarmila. Stanovenie antioxidačnej aktivity flavonoidov získaných zo semien viniča hroznorodého : [Determination of antioxidant activity of flavonoids obtained from grape vines] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2021. ISSN 2585-9609, Roč. 3, č. 2 (2021), s. 48-56.
2021 ADF POLLÁKOVÁ, Magdaléna - PETRILLA, Vladimír - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva. Vplyv hadieho jedu jedincov druhu Bitis arietans odlišných lokalít na vývinové štádium kuracích embryí : [Monitoring of developmental toxicity after application of Bitis arietans venom from different locations] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2021. ISSN 2585-9609, Roč. 3, č. 2 (2021), s. 57-66.
2021 ADF ROZMAN ANTOLIKOVÁ, Natália. Analýza preskripcie liekov indikovaných na terapiu alergickej rinitídy : [Analysis of the prescription of medicinal products indicated in allergic rhinitis therapy] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2021. ISSN 2585-9609, Roč. 3, č. 2 (2021), s. 88-98.
2021 ADF MUDROŇ, Pavol - COLES, Lara Louise - RÉKOVÁ, Petra. Use of bandaging in the treatment of digital dermatitis. In: Folia veterinaria. 2021. ISSN 0015-5748, Roč. 65, č. 2 (2021), s. 68-73.
2021 ADF HORVÁTH, Peter - EFTIMOVÁ, Jarmila. Vplyv lokality, termínu a roku zberu na obsahové látky v koreni Rhodiola rosea l. : [Influence of site, date and year of collection on ingredients in root of Rhodiola rosea l.] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2021. ISSN 2585-9609, Roč. 3, č. 3 (2021), s. 72-83.
Počet záznamov v databáze: 1624
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 163
Skip to content