Rok Kategória
Publikácia
2021 ADF SKALICKÁ, Magdaléna - NAĎ, Pavel - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej. Impact of dietary humic substances supplementation on selected minerals in muscles of broiler chickens. In: Folia veterinaria. 2021. ISSN 0015-5748, Roč. 65, č. 3 (2021), s. 51-59.
2021 ADF FOCKOVÁ, Valentína - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Enterokoky izolované zo surového kozieho mlieka. In: Slovenský veterinársky časopis. 2021. ISSN 1335-0099, Roč. 46, č. 1 (2021), s. 34-35.
2021 ADF CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - ŠČERBOVÁ, Jana - FOCKOVÁ, Valentína - POLAČIKOVÁ, Mária - ŽITŇAN, Rudolf - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav. Dipeptide enterocin A/P applied to growing rabbits with administered methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis: Evaluation of growth parameters and meat quality. In: Slovak Journal of Animal Science. 2021. ISSN 1337-9984, Roč. 54, č. 2 (2021), s. 57-65.
2021 ADF JURČACKOVÁ, Zuzana - CIGLANOVÁ, Denisa - MAČÁK- KUBAŠKOVÁ, Terézia - HRČKOVÁ, Gabriela. Koncentračne závislý účinok astaxantínu a jeho esterov na metabolickú aktivitu imunitných buniek zdravých myší in vitro : [Concentration-dependent effect of astaxanthin and its esthers on metabolic activity of immune cells in healthy mice in vitro] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2021. ISSN 2585-9609, Roč. 3, č. 2 (2021), p. 37-47.
2021 ADF DOLNÍK, Michal - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Effects of selenium on bull’s sperm oxidative stress and viability under in vitro conditions. In: Folia veterinaria. 2021. ISSN 0015-5748, Roč. 65, č. 1 (2021), s. 19-28.
2021 ADF BAJTOŠ, Michal - KOŽÁR, Martin. The use of endoscopic diagnosis in dogs with upper respiratory diseases with respect to the localisation of pathogens and the subsequent therapy. In: Folia veterinaria. 2021. ISSN 0015-5748, Roč. 65, č. 1 (2021), s. 75-83.
2021 ADF TKÁČOVÁ, Katarína - HARVANOVÁ, Jarmila. Stanovenie antioxidačnej aktivity flavonoidov získaných zo semien viniča hroznorodého : [Determination of antioxidant activity of flavonoids obtained from grape vines] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2021. ISSN 2585-9609, Roč. 3, č. 2 (2021), s. 48-56.
2021 ADF POLLÁKOVÁ, Magdaléna - PETRILLA, Vladimír - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva. Vplyv hadieho jedu jedincov druhu Bitis arietans odlišných lokalít na vývinové štádium kuracích embryí : [Monitoring of developmental toxicity after application of Bitis arietans venom from different locations] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2021. ISSN 2585-9609, Roč. 3, č. 2 (2021), s. 57-66.
2021 ADF ROZMAN ANTOLIKOVÁ, Natália. Analýza preskripcie liekov indikovaných na terapiu alergickej rinitídy : [Analysis of the prescription of medicinal products indicated in allergic rhinitis therapy] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2021. ISSN 2585-9609, Roč. 3, č. 2 (2021), s. 88-98.
2021 ADF MUDROŇ, Pavol - COLES, Lara Louise - RÉKOVÁ, Petra. Use of bandaging in the treatment of digital dermatitis. In: Folia veterinaria. 2021. ISSN 0015-5748, Roč. 65, č. 2 (2021), s. 68-73.
Počet záznamov v databáze: 77
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 8
Skip to content