Rok Kategória
Publikácia
2021 ACD TAKÁČ, Peter. Liečivá ovplyvňujúce gastrointestinálny trakt. In: MIROSSAY, Ladislav et al. Základná farmakológia a farmakoterapia : I., II.. 2. prepr. vyd. Košice : EQUILIBRIA, 2021. ISBN 978-80-8143-273-6, s. 292-340.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content