Rok Kategória
Publikácia
2021 BEF SEMJON, Boris - BUJŇÁK, Lukáš - NAĎ, Pavel - KORÉNEKOVÁ, Beáta - NAGY, Jozef - JEVINOVÁ, Pavlína - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír. Zmena senzorických parametrov mäsa kurčiat vplyvom skrmovania prírodných a okyslených humínových látok : [The change of meat sensory parameters of chickens fed with natural and acidified humic substances] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2354-4, s. 50-55.
2021 BEF BARTKOVSKÝ, Martin - SEMJON, Boris - JEVINOVÁ, Pavlína - BUJŇÁK, Lukáš - KLEMPOVÁ, Tatiana - ROBA, Pavol - MARCINČÁK, Slavomír. Jatočná výťažnosť a kvalita mäsa kurčiat po skrmovaní fermentovaných produktov a humínových látok : [Carcass yield and quality of chicken meat after feeding with fermented feed and humic substances] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2354-4, online, s. 13-18.
2021 BEF BUJDOŠOVÁ, Zuzana - SÜLI, Judit - HRUŠKOVÁ, Tatiana - SOBEKOVÁ, Anna. Antinutričné bielkoviny v strukovinách. In: Príroda len ťažko vydáva svoje tajomstvá : 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-724-1, s. 34-41.
2021 BEF HRUŠKOVÁ, Tatiana - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna. Maillardove a karamelizačné reakcie v modelovom systéme. In: Príroda len ťažko vydáva svoje tajomstvá : 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-724-1, s. 48-52.
2021 BEF SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Potenciálne riziká surovej stravy. In: Príroda len ťažko vydáva svoje tajomstvá : 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-724-1, s. 60-69.
2021 BEF SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Vplyv vody a obsahu minerálnych látok na procesy prebiehajúce pri výrobe piva. In: Príroda len ťažko vydáva svoje tajomstvá : 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-724-1, s. 70-75.
2021 BEF CHOMOVÁ, Natália - NEMCOVÁ, Radomíra - FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Ovplyvnenie rastu vybraných kmeňov laktobacilov humínovými látkami. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 50-52.
2021 BEF VRBOVÁ, Petra - VALÁŠKOVÁ, Simona - GAŽOVÁ, Andrea - SMAHA, Juraj - KUŽMA, Martin - PAYER, Juraj - KYSELOVIČ, Ján. MikroRNA ako potenciálne biomarkery zníženého funkčného stavu a mobility u hospitalizovaných pacientov na internej klinike. In: 16. vedecká konferencia doktorandov : 1. vyd. Bratislava : LF UK, 2021. online, s. 96-99.
Počet záznamov v databáze: 8
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content