Rok Kategória
Publikácia
2018 BEF DRÁŽOVSKÁ, Monika - KOĽVEK, Filip - VOJTEK, Boris - MOJŽIŠOVÁ, Jana - PROKEŠ, Marián. Séroprevalencia anaplazmózy vo vybraných chovoch koní na Slovensku : [Seroprevalence of anaplasmosis in selected horse breeding in Slovakia] In: VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody - spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17. októbra 2018, Banská Bystrica : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-13-7, s. 152-154.
2018 BEF PROKEŠ, Marián - ONDREJKOVÁ, Anna - KORYTÁR, Ľuboš - DRÁŽOVSKÁ, Monika. Besnota na Slovensku a vo svete v súčasnosti : [Rabies in Slovakia and in the world in this time] In: VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody - spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17. októbra 2018, Banská Bystrica : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-13-7, s. 183-186.
2018 BEF SIHELSKÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Eva - VÁCZI, Peter - HARČÁROVÁ, Michaela - DRÁŽOVSKÁ, Monika. Účinnosť flukonazolu na M. pachydermatis : [Efficacy of fluconazole on M. pachydermatis] In: VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody - spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17. októbra 2018, Banská Bystrica : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-13-7, s. 246-248.
2018 BEF HARČÁROVÁ, Michaela - ČONKOVÁ, Eva - SIHELSKÁ, Zuzana. Prítomnosť zearalenónu v obilninách ako riziko vzniku reprodukčnej mykotoxikózy : [The presence of zearalenone in cereals as the risk of reproductive mycotoxicosis] In: VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody - spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17. októbra 2018, Banská Bystrica : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-13-7, s. 249-253.
2018 BEF KANDRÁČOVÁ, Petra - DANIŠOVÁ, Oľga - TOMKO, Martin - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HATALOVÁ, Elena. Výskyt Blastocystis spp. a Cryptosporidium spp. u voľne žijúcej zveri : [Occurrence of Blastocystis spp. and Cryptosporidium spp. wildlife] In: VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody - spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17. októbra 2018, Banská Bystrica : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-13-7, s. 128-132.
2018 BEF VALENČÁKOVÁ, Alexandra - DANIŠOVÁ, Oľga - KANDRÁČOVÁ, Petra. Nové zoonotické genotypy Enterocytozoon bieneusi u prasiat : [New zoonotic genotypes Enterocytozoon bieneusi in pigs] In: VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody - spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17. októbra 2018, Banská Bystrica : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-13-7, s. 141-144.
2018 BEF TAKÁČOVÁ, Daniela - SASÁKOVÁ, Naďa - NAGYOVÁ, Alena. Výskyt niektorých zoonóz v podmienkach Slovenskej republiky : [Occurrence of some zoonoses in conditions of the Slovak republic] In: VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody - spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17. októbra 2018, Banská Bystrica : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-13-7, s. 207-210.
2018 BEF KAROLOVÁ, Renáta - IGLÓDYOVÁ, Adriana - LAZÁR, Peter - ČURLÍK, Ján - ŠMIGA, Ľubomír. Vplyv prítomnosti endoparazitov na používateľnosť vnútorných orgánov zveri. In: VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody - spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17. októbra 2018, Banská Bystrica : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-13-7, s. 1-2.
2018 BEF IGLÓDYOVÁ, Adriana - BARBUŠINOVÁ, Eva - ČURLÍK, Ján - LAZÁR, Peter - KAROLOVÁ, Renáta. Parazitárne ochorenia voľne žijúcich mäsožravcov. In: VI. ročník kongresu o Zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody - spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17. októbra 2018, Banská Bystrica : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-13-7, s. 1-3.
2018 BEF ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PETRILLA, Vladimír - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Vplyv aplikácie synbiotík na zdravie infikovaných myší : [Impact of dietary synbiotics applied to infected mice] In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-18-2, s. 25-27.
Počet záznamov v databáze: 41
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content