Rok Kategória
Publikácia
2018 ADN EFTIMOVÁ, Zuzana - EFTIMOVÁ, Jarmila - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Antioxidant activity of Tokaj essence. In: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2018. ISSN 1338-0230, Vol. 12, č. 1(2018), s. 323-329.
(10 - H-index, 0.285 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2018 ADN KOLESÁROVÁ, Mária - LATTOVÁ, Simona - JARČUŠKA, Peter. Farmakoterapia chronickej hepatitídy C. In: Lekársky obzor. 2018. ISSN 0457-4214, Roč. 67, č. 3-4(2018), s. 93-98.
(5 - H-index, 0.184 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2018 ADN CUBINKOVÁ, Veronika - VALACHOVÁ, Bernadeta - UHRINOVÁ, Ivana - BREZOVÁKOVÁ, Veronika - SMOLEK, Tomáš - JADHAV, Santosh - ŽILKA, Norbert. Alternative hypotheses related to Alzheimer’s disease : [Alternatívna hypotéza Alzheimerovej choroby] In: Bratislavské lekárske listy. 2018. ISSN 0006-9248, Vol. 119, č. 4(2018), s. 210–216.
(2018: 0.859 - IF, 31 - H-index, 0.662 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2018 ADN VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František. Development of resistance to antibiotics in bacteria Staphylococcus Spp. Isolated from milk samples in the sheep breedings on East of Slovakia : [Vývoj bakteriálnej rezistencie na testované antibiotiká u Staphylococcus Spp. izolovaných zo vzoriek mlieka na ovčích farmách východného Slovenska] In: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2018. ISSN 1338-0230, Vol. 12, č. 1(2018), s. 273-278.
(10 - H-index, 0.285 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2018 ADN PRČINA, Michal - NOVÁK, Michal - CIGÁNKOVÁ, Viera - KONTSEKOVÁ, Eva. Immunosenescence - the role in the immunotherapy of older population : [Imunosenescencia - úloha v imunoterapii staršej populácie] In: Bratislavské lekárske listy. 2018. ISSN 0006-9248, Vol. 119, č. 4(2018), s. 217-220.
(2018: 0.859 - IF, 31 - H-index, 0.662 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2018 ADN CEHLÁR, Ondrej - ŠKRABANA, Rastislav - REVAJOVÁ, Viera - NOVÁK, Michal. Structural aspects of Alzheimer's disease immunotherapy targeted against amyloid-beta peptide. In: Bratislavské lekárske listy. 2018. ISSN 0006-9248, Vol. 119, č. 4(2018), s. 201-204.
(2018: 0.859 - IF, 31 - H-index, 0.662 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2018 ADN VARGOVÁ, Gréta - VOGELS, Thomas - KOSTECKÁ, Zuzana - HROMADKA, Tomáš. Inhibitory interneurons in Alzheimer's disease. In: Bratislavské lekárske listy. 2018. ISSN 0006-9248, Vol. 119, č. 4(2018), s. 205-209.
(2018: 0.859 - IF, 31 - H-index, 0.662 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2018 ADN ZIGO, František - VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - ZIGOVÁ, Martina - FARKAŠOVÁ, Zuzana. Mastitis pathogens and their resistance against antimicrobial agents in herds of dairy cows situated in marginal parts of Slovakia : [Pôvodcovia mastitíd a ich rezistencia voči antibiotikám v produkčných stádach dojníc situovaných v marginálnych častiach Slovenska] In: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2018. ISSN 1338-0230, Vol. 12, č. 1(2018), s. 285-291.
(10 - H-index, 0.285 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2018 ADN MEDVECKÝ, Ľubomír - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - GIRETOVÁ, Mária - MINČÍK, Jozef - VOJTKO, Marek - BALKO, Ján - PETROVOVÁ, Eva. Enamel remineralization potential of novel dentifrice with tetracalcium phosphate/Monetite powder component : [Remineralizácia skloviny novým zubným práškom s obsahom tetrakalcium fosfátu/monetitu] In: Powder Metallurgy Progress. 2018. ISSN 1339-4533, Vol. 18, č. 1(2018), s. 58-69.
(1 - H-index)
Počet záznamov v databáze: 9
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content