Rok Kategória
Publikácia
2018 BEE KOČIŠOVÁ, Alica. Prenos patogénov dvojkrídlym hmyzom - aká je realita na Slovensku a v Európe? : [Dipterans borne pathogens - what is the reality in Slovakia and Europe?] In: Přívorovy dny : Sborník XIII. konference DDD 2018, 14.-16 května 2018, Poděbrady. 1. vyd. Praha 1 : Sdružení DDD, 2018. ISBN 978-80-02-02799-7, s. 30-33.
2018 BEE KOČIŠOVÁ, Alica. Mať doma blchy je frustrujúce - odkiaľ sa vzali a ako sa ich zbaviť? : [Having a fleas at home is frustrating - where they came from and how dispose of them?] In: Přívorovy dny : Sborník XIII. konference DDD 2018, 14.-16 května 2018, Poděbrady. 1. vyd. Praha 1 : Sdružení DDD, 2018. ISBN 978-80-02-02799-7, s. 163-167.
2018 BEE MUDROŇ, Pavol. Kalium und Glukose beim Rind : [Draslík a glukóza u dobytka] In: 12. Berlin-Brandenburgischer Rindertag, 4. bis zum 6. Oktober 2018, Berli. 1. vyd. Berlin : Freien Universität, 2018. s. 140-143.
2018 BEE VAJDA, Vladimír - MASKAĽOVÁ, Iveta. Racionální výživa – základní předpoklad produkčního zdraví dojnic. In: Management produkčního zdraví u skotu a malých přežvýkavců, 10. listopadu 2018, Brno : Sborník referátů. 1. vyd. Brno : Česká buiatrická společnost, 2018. s. 4-14.
Počet záznamov v databáze: 4
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content