Rok Kategória
Publikácia
2022 O2 BINO, Eva - MICENKOVÁ, Lenka - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - FORMELOVÁ, Zuzana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Microbiota and phagocytic activity in broiler rabbits infected with Enterococcus hirae and treated. In: 20. BOKU Symposium Tierernährung - Bioaktive Substanzen in der Tierernährung : Proceedings. 1. vyd. Wien : Universität für Bodenkultur, 2022. ISBN 978-3-900932-95-4, online, s. 170-174.
2022 O2 LAUKOVÁ, Andrea - MICENKOVÁ, Lenka - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - GÁLIK, Branislav - KOVÁČIK, Anton - HALO, Marko - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Application of beneficial strain Enterococcus faecium EF 412 in horses of Slovak warm-blooded breed. In: 20. BOKU Symposium Tierernährung - Bioaktive Substanzen in der Tierernährung : Proceedings. 1. vyd. Wien : Universität für Bodenkultur, 2022. ISBN 978-3-900932-95-4, online, s. 148-152.
2022 O2 GREGOVÁ, Gabriela - DANČOVÁ, Nikola - SZABÓOVÁ, Tatiana - MARCINČÁK, Slavomír - REGECOVÁ, Ivana. New approaches to the reduction of antibiotic resistance by feed additives in broiler chicken diet. In: 20th Congress of the International Society for Animal Hygiene (ISAH) 2022. 1. vyd. Berlin : Freie Universität, 2022. online, s. 146-150.
Počet záznamov v databáze: 3
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content