Rok Kategória
Publikácia
2019 BEE KMECOVÁ, Noema - ASSIS, Luciana - KOTTFEROVÁ, Jana - MILLS, Daniel Simon. Intensity and patterning of high-level behaviour as an aid to distinguishing playful from agonistic interaction between cats. In: Proceedings of the 12th International Veterinary Behaviour Meeting, 30 July-1 August 2019, Washington, D.C., USA. 1. vyd. Gainesville : ACVB, 2019. s. 1-5.
2019 BEE CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - POLAČIKOVÁ, Mária - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MLYNEKOVÁ, Zuzana - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav. Effects of Enterocin M and Durancin ED26E/7 applied in drinking water on the growth performance, caecal parameters and meat quality of growing rabbits. In: Fütterung junger Nutztiere, 30. April 2019 Wien : 18. BOKU - Symposium Tierernährung. 1. vyd. Wien : Universität für Bodenkultur, 2019. s. 157-.
2019 BEE TAKÁČOVÁ, Daniela - KORIM, Peter - NAGYOVÁ, Alena - SASÁKOVÁ, Naďa - BUGARSKÝ, Andrej. Non-traditional animal products on the Slovakian menu : [Netradičné živočíšne produkty na jedálnom lístku Slovákov] In: XIXth International Congress of ISAH 2019, September 8th-12th 2019, Wroclaw, Poland : Proceedings: Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, enviroment and food quality. 1. vyd. Wroclaw : Wrocław University of Environmental and Life Sciences, 2019. s. 124-125.
2019 BEE TAKÁČOVÁ, Daniela - KORIM, Peter - SASÁKOVÁ, Naďa - NAGYOVÁ, Alena. Consumption of meat different from farmed animals : [Konzumácia mäsa z nefarmových zvierat] In: XIXth International Congress of ISAH 2019, September 8th-12th 2019, Wroclaw, Poland : Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, enviroment and food quality. 1. vyd. Wroclaw : Wrocław University of Environmental and Life Sciences, 2019. s. 126-127.
2019 BEE SASÁKOVÁ, Naďa - VENGLOVSKÝ, Ján - PAPAJOVÁ, Ingrid - TAKÁČOVÁ, Daniela - GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana - HOLOTOVÁ, Eva. Issues related to safety of milk produced on organic farms : [Problematika bezpečnosti mlieka produkovaného organickými farmami] In: XIXth International Congress of ISAH 2019, September 8th-12th 2019, Wroclaw, Poland : Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, enviroment and food quality. 1. vyd. Wroclaw : Wrocław University of Environmental and Life Sciences, 2019. s. 93-95.
2019 BEE SZABÓOVÁ, Tatiana - GREGOVÁ, Gabriela - VENGLOVSKÝ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - MINDŽÁKOVÁ, Ingrid. Antibiotic resistance profile of E. coli on cattle farms : [Profil rezistencie voči antibiotikám E. coli v chovoch hovädzieho dobytka] In: XIXth International Congress of ISAH 2019, September 8th-12th 2019, Wroclaw, Poland : Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, enviroment and food quality. 1. vyd. Wroclaw : Wrocław University of Environmental and Life Sciences, 2019. s.100-101.
2019 BEE KOŽÁROVÁ, Ivona - POLÁKOVÁ, Zuzana - JUŠČÁKOVÁ, Daniela. Microbiological screening of antibiotic residues in target matrices of food-producing animals : [Mikrobiologický skríning rezíduí antibiotík v cieľových matriciach zvierat určených na produkciu potravín] In: XIXth International Congress of ISAH 2019, September 8th-12th 2019, Wroclaw, Poland : Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, enviroment and food quality. 1. vyd. Wroclaw : Wrocław University of Environmental and Life Sciences, 2019. s. 128.
2019 BEE GREGOVÁ, Gabriela - VENGLOVSKÝ, Ján - SZABÓOVÁ, Tatiana - SASÁKOVÁ, Naďa - MINDŽÁKOVÁ, Ingrid. The health and welfare issues of pigs caused by unsuitable housing system and ventilation deficiencies : [Problémy zdravia a welfare v chove ošípaných spôsobené nevhodným ustajnením a vetraním] In: XIXth International Congress of ISAH 2019, September 8th-12th 2019, Wroclaw, Poland : Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, enviroment and food quality. 1. vyd. Wroclaw : Wrocław University of Environmental and Life Sciences, 2019. s. 106-107.
2019 BEE PYSKATÝ, Ondřej - ZIGO, František - ŠIMEK, Vlastimil. Najčastejšie exteriérové chyby králikov v pozícií srsť, farba a podsada : [The most common exterior faults of rabbits in position coat, color and intermediate color] In: Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků : Sborník referátů XV. celostátního semináře s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2019. ISBN 978-80-7403-219-6, s. 69-71.
2019 BEE ZIGO, František - PYSKATÝ, Ondřej - ŠIMEK, Vlastimil. Posudzovanie a najčastejšie exteriérové chyby králikov v pozícií hmotnosť, typ a tvar : [Assessment and most common exterior faults of rabbits in position weight, type and shape] In: Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků : Sborník referátů XV. celostátního semináře s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2019. ISBN 978-80-7403-219-6, s. 66-68.
Počet záznamov v databáze: 12
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content