Rok Kategória
Publikácia
2019 AFD SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Mária - HOLOTOVÁ, Eva - VENGLOVSKÝ, Ján. Hygiena prostredia v prvovýrobe mlieka : [Hygiene of environment in primary milk production] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 522-527.
2019 AFD SLANÝ, Ondrej - KLEMPOVÁ, Tatiana - MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan. Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov : [Enhancement of plant-based materials into high-value fermented bioproducts] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 539-546.
2019 AFD STRAPÁČ, Imrich - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - BARANOVÁ, Mária. Proteolytická aktivita smrčka jedlého (Morchella esculenta) : [Proteolytic activity of Morchella esculenta] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 564-570.
2019 AFD STRAPÁČ, Imrich - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - BARANOVÁ, Mária. Smrčok jedlý (Morchella esculenta), akumulátor toxických prvkov v životnom prostredí : [Morchella esculenta, toxic elements accumulator in the environment] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 571-576.
2019 AFD TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - SASÁKOVÁ, Naďa - BUGARSKÝ, Andrej. Mlieko ako možný zdroj infekcie : [Milk as a possible source of infection] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 601-606.
2019 AFD VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František. Uplatnenie protimastitídnych metód redukuje výskyt mastitíd v stáde dojníc : [The application of antimastitis methods to reduce the incidence of mastitis in a herd of dairy cows] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 612-618.
2019 AFD VATAŠČINOVÁ, Tatiana - PIPOVÁ, Monika - MAĽA, Pavel - SEMJON, Boris - KOVÁČOVÁ, Mariana - BARANOVÁ, Mária - MAĽOVÁ, Jana. Štúdium vybraných vlastností kmeňov laktobacilov zo surového ovčieho mlieka : [Study of selected properties of lactobacilli strains from raw ewe´s milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 619-623.
2019 AFD VATAŠČINOVÁ, Tatiana - PIPOVÁ, Monika - MAĽA, Pavel - DEMJANOVÁ, Soňa - JEVINOVÁ, Pavlína. Antifungálna aktivita Lactobacillus plantarum : [Antifungal activity of Lactobacillus plantarum] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 624-628.
2019 AFD ZIGO, František - VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ZIGOVÁ, Martina - KUDĚLKOVÁ, Lenka. Vplyv mastitíd na ukazovatele mliečnej úžitkovosti dojníc : [The impact of mastitis on milk production parameters of dairy cows] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 670-679.
2019 AFD JUŠČÁKOVÁ, Daniela - KOŽÁROVÁ, Ivona. ELISA v analýze kokcidiostatík a ich rezíduí : [ELISA in the analysis of coccidiostats and their residues] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 28. - 29. marec 2019. 1. vyd. Nitra : SPU, 2019. ISBN 978-80-552-1978-3, s. 42-45.
Počet záznamov v databáze: 196
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 20
Skip to content