Rok Kategória
Publikácia
2019 BFB TAKÁČOVÁ, Martina - KURILLOVÁ, Marieta - ZBOROVSKÁ, Hana - MICHÁĽOVÁ, Alena - BIELIK, Bohumil. Klinický prípad: Multicentrický lymfóm u rotvajlera : [Clinical case: Multicentric lymphoma in rottweiler] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2019, 26.-27.10.2019, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2019. s. 141.
2019 BFB ROVŇANOVÁ, Natália - KORIM, Filip - ŽERT, Zdeněk - KARAMANOVÁ, Michaela - GELAČKOVÁ, Silvia - BENKO, Matúš - PALUŠ, Juraj - ALMÁŠIOVÁ, Viera - CIGÁNKOVÁ, Viera. Tomografické vyšetrenie neoplázie paranazálnych dutín u kobyly slovenského teplokrvníka. In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2019, 26.-27.10.2019, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2019. s. 142.
2019 BFB MICHÁĽOVÁ, Alena - FIALKOVIČOVÁ, Mária - TAKÁČOVÁ, Martina. Nové možnosti diagnostiky a terapie alergických pacientov v praxi malých zvierat : [New possibilities of diagnostics and therapy in allergic patients in small animal practice] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2019, 26.-27.10.2019, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2019. s. 131.
2019 BFB LINKOVÁ, Marcela - RÁCZ, Oliver - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - JAKUBOWSKI, Krzysztof - LINK, Róbert. Hodnotenie úrovne zdravia na základe vlastného pohľdu chorých s diabetes mellitu. In: Diabetologické dni. 29. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : Program a abstrakty. 1. vyd. Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2019. s. [1]
2019 BFB LINKOVÁ, Marcela - RÁCZ, Oliver - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - LINK, Róbert. Životná spokojnosť ako dôležitý faktor sebahodnoteného zdravia u diabetikov 2 typu s dlhotrvajúcim ochorením. In: International Conference on Chronic Diseases. International Conference on Chronic Diseases and 6th SAVEZ Conference : Book of Abstracts: Cronic Diseases and Integrated Care: Rethinking Health and Welfare Systems. 1. vyd. Košice : EQUILIBRIA, 2019. s. 29-30.
2019 BFB RAČEKOVÁ, Enikö - ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, Adam - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - CIGÁNKOVÁ, Viera. Long-lasting stressful effect of microwave radiation on postnatal neurogenesis and behavior of rats irradiated as juvenile : [Dlhodobo stresujúci vplyv mikrovlnnej radiácie na postnatálnu neurogenézu a správanie juvenilne ožiarených potkanov] In: Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress. 12th Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress, June 15 - 19, 2019, Smolenice Castle, Slovakia : Abstracts. 1. vyd. Bratislava : Biomedicínske centrum SAV, 2019. s. 45.
2019 BFB EFTIMOVÁ, Jarmila - BRŇÁKOVÁ, Barbora. Benefity antioxidačných vlastností plodov Punica granatum L. v prospech zdravia : [Benefits of the antioxidant properties of Punica granatum L. fruits for the benefit of health] In: Fyto - apiterapeutické dni. XVII. Fyto - apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou, 21.-22.septembra 2019, Košice. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2019. s. 11.
2019 BFB MARCINČÁKOVÁ, Dana - LEGÁTH, Jaroslav. Význam voľby vhodného extrakčného činidla pri príprave rastlinného extraktu. In: Zemplínske lekárnické dni. 17. Zemplínske lekárnické dni, 4.-5.10.2019, Michalovce. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2019. s. 1.
2019 BFB PETRILLA, Vladimír - POLLÁKOVÁ, Magdaléna - PETRILLOVÁ, Monika - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - SOPKOVÁ, Drahomíra. Vývinová toxicita kuracieho embrya po aplikácii jedu hadov Naja mossambica odlišných lokalít južnej Afriky : [Developmental toxicity of the chicken embryo after application of the venom of Naja mossambica snake species from different localities in South Africa] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2019, 26.-27.10.2019, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2019. s. 132.
2019 BFB POLLÁKOVÁ, Magdaléna - PETROVOVÁ, Eva - PETRILLA, Vladimír - SOPKOVÁ, Drahomíra. Stanovenie iritačného potenciálu jedov "pľuvajúcich" kobier použitím metodiky HET-CAM a hodnotiaceho systému podľa Luepkeho : [Determination of irritant potential of the spitting cobras venom using HET-CAM methodology and the Assessment system according to Luepeke] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2019, 26.-27.10.2019, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2019. s. 133.
Počet záznamov v databáze: 14
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content