Rok Kategória
Publikácia
2019 BCI KORIMOVÁ, Jana. Základy ekonomiky : [Basics of Economy] Rec. Karolína Červená, Iveta Wienerová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-644-2, 115 s. [5,75AH]
2019 BCI KORIMOVÁ, Jana. Manažment poľnohospodárskych podnikov : [Management of Agricultural Holdings] Rec. Karolína Červená, Iveta Wienerová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-645-9, 115 s. [5,75AH]
2019 BCI KORIM, Peter - MICHAĽOV, Lukáš. Právne základy pre prácu so zvieratami : [Basics of Law for Working with Animals] Rec. Peter Lazár, Ján Čurlík. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-643-5, 143 s. [7,15AH]
2019 BCI KORIM, Peter - MICHAĽOV, Lukáš - NAGYOVÁ, Alena. Základy práva pre veterinárnych medikov (ŠP VVL) : [Basics of Law for Veterinary Medics (SP GVM)] Rec. Jozef Bíreš, Miloš Mašlej. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-631-2, 147 s. [7,35AH]
2019 BCI CIGÁNKOVÁ, Viera - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Návody na cvičenia z veterinárnej histológie a embryológie : [Practical Manual of Veterinary Histology and Embryology] Rec. Eva Petrovová, Lucia Tarabová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-626-8, 137 s.
2019 BCI BARTKOVÁ, Valéria. Latinčina pre farmaceutov. Rec. Jaroslav Legáth, Eva Čonková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-639-8, 202 s. [10AH]
2019 BCI SALAYOVÁ, Aneta - HUDÁK, Alexander. Praktické cvičenia z analýzy liečiv pre farmaceutov. Rec. Katarína Bruchatá, Peter Očenáš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-642-8, 136 s.
2019 BCI TOROPILOVÁ, Denisa - TOROPILA, Michal - ŠŤAVOVÁ, Ľubica - TOMKO, Martin - MIČKOVÁ, Helena. Biológia : Praktické cvičenia pre ŠP Bezpečnosť krmív a potravín. Rec. Eva Petrovová, Katarína Veszelits Laktičová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-621-3, 142 s. [5AH]
2019 BCI CAPÍK, Igor. Veterinary Stomatology. Rec. Marián Hluchý, Erik Hudec. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-635-0, 108 s.
2019 BCI TRBOLOVÁ, Alexandra. Diagnostické a terapeutické postupy v oftalmológii : Oftalmologické vyšetrenie, krok za krokom. Rec. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-617-6, [70 s.]
Počet záznamov v databáze: 14
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content