Rok Kategória
Publikácia
2019 BDF CIBEREJ, Juraj. Premárnené trofeje. In: Poľovníctvo a rybárstvo. 2019. ISSN 0231-8768, Roč. 71, č. 1 (2019), s. 8-11.
2019 BDF ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta. Safinamid v terapii Parkinsonovej choroby. In: Lekárnické listy. 2019. ISSN 1335-5821, Roč. 21, č. 3(2019), s. 32-34.
2019 BDF KOĽVEK, Filip - ŽERT, Zdeněk. Ochorenia kĺbov žriebät do veku jedného roka : [Foal joint diseases up to one year old] In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 1 (2019), s. 31-37.
2019 BDF LEVKUT, Martin - REVAJOVÁ, Viera - PETRÍK, Miroslav. Ovariálny dysgerminóm sučky jorkšírského teriéra : [Ovarian dysgerminoma in a bitch of Yorkshire terrier] In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 1 (2019), s. 27-30.
2019 BDF KOČIŠOVÁ, Alica. Choroby očí zvierat parazitárneho pôvodu : [Diseases of animals of parasite orogin] In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 1 (2019), s. 3-7.
2019 BDF HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Parciálna ruptúra úponu musculus biceps brachii suky borderskej kólie - klinický prípad : [Partial rupture of the Tendom of Origin of the Biceps Brachii muscle in Border Collie - clinical case] In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 1 (2019), s. 19-21.
2019 BDF HURA, Vladimír. Umelá inseminácia kobýl na našom území v minulosti a dnes. In: Slovenský chov. 2019. ISSN 1335-1990, Roč. 24, č. 4(2019), s. 20-21.
2019 BDF SUCHOVIČ, Radoslav - FEDOROVÁ, Monika - CUPAKOVÁ, Eva. Manažment non-Hodgkinovho lymfómu. In: Lekárnické listy. 2019. ISSN 1335-5821, Roč. 21, č. 1(2019), s. 36-37.
2019 BDF TITKOVÁ, Radka - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - KARASOVÁ, Martina - KOŽÁR, Martin. Remisia diestrálneho diabetu u suky yorkšírskeho teriéra - klinický prípad : [Remission of diestrus diabetes mellitus in a yorkshire terrier bitch - case report] In: Vetžurnál. 2019. ISSN 0025-858X, Roč. 17, č. 1(2019), s. 22-25.
2019 BDF ECKEROVÁ, Radka - PETROVIČOVÁ, Michaela - TOROPILA, Michal - GRANČAI, Daniel. Liečivé rastliny vo veterinárnej medicíne: Očianka Rostkovova, Eupharasia rostkoviana v terapii ochorení oka. In: Liečivé rastliny. 2019. ISSN 1335-9878, Roč. 56, č. 1 (2019), s. 10-11.
Počet záznamov v databáze: 93
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 10
Skip to content