Rok Kategória
Publikácia
2016 BDF FEDOROVÁ, Monika - SUCHOVIČ, Radoslav - TAKÁČ, Ladislav. Lieky s obsahom OPL II. skupiny. In: Lekárnické listy. 2016. ISSN 1335-5821, Roč. 18, č. 1(2016), s. 26-29.
2016 BDF HAJURKA, Jaroslav. Ovarioektómia alebo ovariohysterektómia u súk : [OVARIECTOMY VERSUS OVARIOHYSTERECTOMY IN BITCHES] In: Infovet. 2016. ISSN 1335-1907, Roč. 23, č. 1 (2016), s. 3-6.
2016 BDF LEDECKÝ, Valent - ROTH, Norbert. Röntgenologická diagnostika výskytu tenosynovitis m. abductor pollicis longus spôsobená stenózou kanála u psov : [RADIOGRAPHIC DIAGNOSIS OF STENOSING TENOSYNOVITIS OF THE ABDUCTOR POLLICIS LONGUS MUSCLE IN DOGS] In: Infovet. 2016. ISSN 1335-1907, Roč. 23, č. 1 (2016), s. 7-8.
2016 BDF VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LEDECKÝ, Valent - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - TROPP, Peter - VRBOVSKÁ, Tatiana. Výskyt nádorov na končatinách u psov – literárny prehľad : [Incidence of tumors of the extremities in dogs– review] In: Infovet. 2016. ISSN 1335-1907, Roč. 23, č. 1 (2016), s. 9-13.
2016 BDF KOŽÁR, Martin. Konzervatívny manažment terapie pododermatitídy 4. stupňa panvových končatín u potkana – klinický prípad : [CONSERVATIVE WOUND MANAGEMENT IN THE THERAPY OF GRADE IV PODODERMATITIS OF HIND LIMBS IN RAT – CASE REPORT] In: Infovet. 2016. ISSN 1335-1907, Roč. 23, č. 1 (2016), s. 14-18.
2016 BDF HORŇÁK, Slavomír - LEDECKÝ, Valent. Výživa onkologického pacienta : [NUTRITION OF CANCER PATIENT] In: Infovet. 2016. ISSN 1335-1907, Roč. 23, č. 1 (2016), s. 19-23.
2016 BDF KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Onkologický pacient a kvalita života : [ONCOLOGICAL PATIENT AND QUALITY OF LIFE] In: Infovet. 2016. ISSN 1335-1907, Roč. 23, č. 1 (2016), s. 23-27.
2016 BDF FEDOROVÁ, Monika - PAVLÍKOVÁ, Veronika. Lieky siroty (orphan lieky) pomáhajú v liečbe zriedkavých ochorení. In: Lekárnické listy. 2016. ISSN 1335-5821, Roč. 18, č. 2(2016), s. 24-26.
2016 BDF FEDOROVÁ, Monika - PAVLÍKOVÁ, Veronika. Orphan lieky na Slovensku. In: Lekárnické listy. 2016. ISSN 1335-5821, Roč. 18, č. 3(2016), s. 30-33.
2016 BDF FEDOROVÁ, Monika - SUCHOVIČ, Radoslav - BOŠANSKÁ, Danica. Registrované nekategorizované lieky s obsahom OPL II. skupiny. In: Lekárnické listy. 2016. ISSN 1335-5821, Roč. 18, č. 5(2016), s. 24-27.
Počet záznamov v databáze: 117
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 12
Skip to content