Rok Kategória
Publikácia
2016 AAB KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - BZDIL, Jaroslav - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne metódy boja s morom včelieho plodu : [Alternative methods of prevention of American foulbrood] Rec. Jozef Nagy, Radomíra Nemcová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-508-7, 96 s.
2016 AAB VENGLOVSKÝ, Ján. Čistiarne odpadových vôd a ich možný vplyv na verejné zdravie : inauguračná práca. Rec. Jaroslav Legáth, Viera Cigánková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-517-9, 62 s.
2016 AAB BZDIL, Jaroslav - TOPORČÁK, Juraj - BÍLIKOVÁ, Katarína. Imunitný systém včiel : [The Immune System of Bees] Rec. Peter Košuth, Radomíra Nemcová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-507-0, 88 s. [3,90AH]
2016 AAB TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Využitie metód molekulovej biológie na detekciu faktorov virulencie u vybraných patogénov ľudí a zvierat : inauguračná práca. Rec. Lýdia Čisláková, Yvetta Gbelská, Mária Levkutová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-523-0, 64 s.
Počet záznamov v databáze: 4
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content