Rok Kategória
Publikácia
2016 BDE TUREK, Peter. Celosvalové mäsové výrobky : [Whole muscle meat products] In: Maso. 2016. ISSN 1210-4086, Roč. 27, č. 1(2016), s. 6-12.
2016 BDE DANIŠOVÁ, Oľga - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HATALOVÁ, Elena - KALINOVÁ, Jana. Kryptosporidióza a mikrosporidióza hlodavcov ako u rezervoára infekcií pre zvieratá a ľudí : [Cryptosporidiosis and microsporidiosis in rodents as a reservoir of infectious diseases in animals and humans] In: Veterinářství. 2016. ISSN 0506-8231, Vol. 66, č. 6(2016), s. 416-421.
2016 BDE SIHELSKÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Eva - BÖHMOVÁ, Ema - HARČÁROVÁ, Michaela. Atopická dermatitída a možnosti jej liečby u psov : [Atopic dermatitis and possibilities of their therapy in dogs] In: Veterinářství. 2016. ISSN 0506-8231, Roč. 66, č. 7(2016), s. 504-512.
2016 BDE KONVIČNÁ, Jana - KOVÁČ, Gabriel. Selén ako významná zložka selenoproteínov : [Selenium as an important component of selenoproteins] In: Veterinářství. 2016. ISSN 0506-8231, Roč. 66, č. 7(2016), s. 518-524.
2016 BDE HARČÁROVÁ, Michaela - ČONKOVÁ, Eva - SIHELSKÁ, Zuzana. Zearalenón - syndróm u ošípaných : [Zearalenon - Syndrome in pigs] In: Veterinářství. 2016. ISSN 0506-8231, Roč. 66, č. 10(2016), s. 758-761.
2016 BDE REITZNEROVÁ, Anna - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír - MAČANGA, Ján - VAŠKO, Ladislav - VAŠKOVÁ, Janka - POLÁKOVÁ, Zuzana. Vplyv humínových kyselín na oxidačnú stabilitu mrazeného hydinového mäsa : [The effect of humic acids on oxidative stability of frozen chicken meat] In: Maso. 2016. ISSN 1210-4086, Roč. 27, č. 4(2016), s. 42-44.
2016 BDE TRBOLOVÁ, Alexandra. Možnosti terapie mykotickej keratitídy u koní : [Possibilities for fungal keratitis therapy] In: Veterinární klinika. 2016. ISSN 1214-6080, Roč. 13, č. 5(2016), s. 192-194.
2016 BDE TOMKOWICZ, Aleksandra - BALICKI, Ireneusz - SZADKOWSKI, Mateusz - TRBOLOVÁ, Alexandra - BALICKA, Agnieszka Alexandra. Widzenie u koni ze szczególnym uwzględnieniem wad refrakcji : [Vision in horses with particular consideration of refractive errors] In: Magazyn Weterynaryjny. 2016. ISSN 1230-4425, Vol. 25, č. 231(2016), s. 18-21.
2016 BDE REGECOVÁ, Ivana - JEVINOVÁ, Pavlína - PIPOVÁ, Monika - TUREK, Peter - VÝROSTKOVÁ, Jana. Stanovenie citlivosti stafylokokových kmeňov izolovaných z králika divého (Oryctolagus cuniculus) voči beta-laktámovým antibiotikám : [Determination of the suspectibility of Staphylococcus strains isolated from wild] In: Maso. 2016. ISSN 1210-4086, Vol. 27, č. 7(2016), s. 30-32.
2016 BDE DOLEŽALOVÁ, Jana - DVOŘÁK, Petr - MÁTÉ, Dionýz. Další parametre barvy masa v soustavě CIE. In: Maso. 2016. ISSN 1210-4086, Vol. 27, č. 6(2016), s. 40-42.
Počet záznamov v databáze: 12
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content