Rok Kategória
Publikácia
2015 BDE SUPUKA, Peter. Ektoparazitárne ochorenia hydiny, holubov a exotického vtáctva. In: Chovatel. 2015. ISSN 0323-1534, Roč. 54, č. 11(2015), s. 62-63.
2015 BDE ŠIMERDOVÁ, Veronika - HÁJEK, Ivo - AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando. Sekundární imunitně zprostředkované hemolytické anemie koček - popis dvou případů. In: Veterinární klinika. 2015. ISSN 1214-6080, Vol. 12, no. 3 (2015), p. 172-175.
2015 BDE FEČKANINOVÁ, Adriána - POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Využitie probiotík v akvakultúre lososovitých rýb : [Utilization of probiotics in salmonids aquaculture] In: Maso. 2015. ISSN 1210-4086, Vol. 26, č. 6(2015), s. 55-58.
2015 BDE SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - LINK, Róbert - POŠIVÁK, Ján - SMRČO, Peter. Zastúpenie druhov rodu Malassezia u zvierat na Slovensku : [The incidence of Malassezia yeasts in animals in Slovakia] In: Veterinářství. 2015. ISSN 0506-8231, Roč. 65, č. 7 (2015), s. 550-554.
2015 BDE MAŽENSKÝ, Dávid - NAGY, Jozef - HOLOVSKÁ, Katarína - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Vplyv chladenia a mrazenia na histologickú štruktúru svaloviny u jatočnej hydiny : [Effect of chilling and freezing on histological structure in slaughter poultry] In: Maso. 2015. ISSN 1210-4086, Roč. 26, č. 4(2015), s. 32-35.
2015 BDE HÁJEK, Ivo - ŠIMERDOVÁ, Veronika - AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - VÁVRA, Miloš - STEHLÍK, Ladislav. Centrální vestibulární syndrom psa intoxikovaného metronidazolem. In: Veterinářství. 2015. ISSN 0506-8231, Vol. 65, no. 2 (2015), p. 87-89.
2015 BDE MAČANGA, Ján - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BRENESSELOVÁ, Martina - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef. Fyzikálno-chemické ukazovatele kvality mäsa králikov divých získaného rozdielnym spôsobom. In: Maso. 2015. ISSN 1210-4086, Roč. 26, č. 4(2015), s. 35-37.
2015 BDE FILIPEJOVÁ, Zita - SCHÁNILEC, Pavel - AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando. Použitie furosemidu pri edému pľúc. In: Veterinářství. 2015. ISSN 0506-8231, Vol. 65, no. 2 (2015), p. 16-18.
2015 BDE SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva. Výskyt kvasiniek rodu Malassezia u domácich zvierat : [The incidence of yeasts of the genus Malassezia in domestic animals] In: Veterinářství. 2015. ISSN 0506-8231, Roč. 65, č. 5 (2015), s. 343-345.
2015 BDE AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - ŠIMERDOVÁ, Veronika - HÁJEK, Ivo. Fallotova tetralogie u starého psa. In: Veterinářství. 2015. ISSN 0506-8231, Vol. 65, no. 10 (2015), p. 737-742.
Počet záznamov v databáze: 20
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content