Rok Kategória
Publikácia
2015 AED FEČKANINOVÁ, Adriána - POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Aeromonádové infekcie lososovitých rýb : [Aeromona infection of salmonids] In: Zborník vedeckých prác : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. ISBN 978-80-89408-20-7, s. 164-167.
2015 AED KOŠČOVÁ, Jana - FEČKANINOVÁ, Adriána - MUDROŇOVÁ, Dagmar - POPELKA, Peter. In vitro stanovenie vybraných vlastností laktobacilov s probiotickým potenciálom pre využitie v akvakultúre : [In vitro determinantion of selected properties of lactobacilli with probiotic potential for use in aquaculture] In: Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2015 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-478-3, CD-ROM, s. 32-35.
2015 AED REITZNEROVÁ, Anna - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv humínových kyselín na rozkladné zmeny tukov v mäse brojlerových kurčiat : [Effect of humic acid on decomposition changes of fat in broiler chickens meat] In: Zborník vedeckých prác : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. ISBN 978-80-89408-20-7, s. 183-186.
2015 AED TOROPILOVÁ, Júlia - BYSTRICKÝ, Pavel. Analýza zdrojov alimentárnych ochorení na Slovensku za posledný rok : [Analysis of the sources of foodborne diseases in Slovakia in recent years] In: Zborník vedeckých prác : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. ISBN 978-80-89408-20-7, s. 187-190.
2015 AED POLÁKOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona - TUREK, Peter. Stanovenie prítomnosti rezíduí antibiotík v tkanivách brojlerových kurčiat s použitím troch mikrobiálnych inhibičných testov : [Determination of the presence of antibiotic residues in broiler chickens tissues using three microbial inhibition tests] In: Zborník vedeckých prác : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. ISBN 978-80-89408-20-7, s. 178-182.
2015 AED MAČANGA, Ján - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BRENESSELOVÁ, Martina - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef. Priebeh fyzikálno-chemických zmien v mäse farmových a voľne žijúcich králikov divých : [The course of physic-chemical changes in the meat of farmed and wild rabbits] In: Zborník vedeckých prác : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. ISBN 978-80-89408-20-7, s. 168-171.
2015 AED EFTIMOVÁ, Jarmila - BALLOVÁ, Ľudmila - KURHAJEC, Slavomír. Phytotherapeutic properties of selected groups of plants : [Fytoterapeutické vlastnosti vybraných druhov rastlín] In: Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality : Part I.. 1. vyd. Nitra : SPU, 2015. ISBN 978-80-552-1379-8, s. 151-157.
2015 AED MARCINČÁKOVÁ, Dana - MAČANGA, Ján - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef - BAČA, Martin - POPELKA, Peter - MELLEN, Martin. Vplyv humínových kyselín na rastové parametre a jatočnú výťažnosť broilerových kurčiat : [Effect of humic acids on growing parameters and carcass yield of broilers chickens] In: Zborník vedeckých prác : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. ISBN 978-80-89408-20-7, s. 175-177.
2015 AED MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan - POPELKA, Peter - MARCINČÁKOVÁ, Dana - MAČANGA, Ján - BAČA, Martin - KOVALÍK, Pavol - KLEMPOVÁ, Tatiana. Fermentované krmivo vo výžive brojlerov, vplyv na rastové parametre a jatočnú výťažnosť : [The fermented feed in broilers nutrition, the effect on growth performance and carcass yield] In: Zborník vedeckých prác : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. ISBN 978-80-89408-20-7, s. 172-174.
2015 AED TOROPILOVÁ, Denisa - TOROPILA, Michal - TOMKO, Martin - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - TAKÁČ, Ladislav. Intoxikácie magickými hubami a ich vplyv na ľudský organizmus. In: Životné podmienky a zdravie : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. ISBN 978-80-7159-221-1, s. 404-409.
Počet záznamov v databáze: 49
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content