Názov: Phytotherapeutic properties of selected groups of plants : [Fytoterapeutické vlastnosti vybraných druhov rastlín]
Zápis: EFTIMOVÁ, Jarmila - BALLOVÁ, Ľudmila - KURHAJEC, Slavomír. Phytotherapeutic properties of selected groups of plants : [Fytoterapeutické vlastnosti vybraných druhov rastlín] In: Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality : Part I.. 1. vyd. Nitra : SPU, 2015. ISBN 978-80-552-1379-8, s. 151-157.
Rok vydania: 2015
Kategória: AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Autori:EFTIMOVÁ Jarmila40 %
BALLOVÁ Ľudmila30 %
KURHAJEC Slavomír30 %
Autori vydania:HOVHANNISYAN Ara, ĐUROVKA Mihal, BOLVANSKÝ Milan
Vydanie: Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality
Part I.
S. 151-157
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1379-8
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023091-Phytotherapeutic-properties-of-selected-groups-of-plants/
Skip to content