Rok Kategória
Publikácia
2018 AED ZBOROVJAN, Martin. Básnická tvorba Samuela Spilenbergera. In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II : Zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2018. ISBN 978-80-8152-590-2, s. 276-290.
2018 AED HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ŠIMAIOVÁ, Veronika - RAČEKOVÁ, Enikö - CIGÁNKOVÁ, Viera. Elektromagnetická radiácia a jej vplyv na štruktúru a ultraštruktúru pečene u juvenilných potkanov : [Influence of elctromagnetic radiation on structure and ultrastructure of juvenile rat liver] In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. ISBN 978-80-8187-047-7, s. 40-42.
2018 AED ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera - ŠIMAIOVÁ, Veronika - RAČEKOVÁ, Enikö. Indukcia mnohojadrových gigantických buniek v semenníkoch juvenilných potkanov vplyvom 2.45 GHz mikrovlnného žiarenia : [Induction of multinucleated giant cells in juvenile rat testis by 2.45 GHz microwave radiation] In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. ISBN 978-80-8187-047-7, s. 43-46.
2018 AED CIGÁNKOVÁ, Viera - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - POŠIVÁKOVÁ, Terézia. Patologicko-histologický obraz pľúcnej červivosti u muflónov : [A histopathological evaluation of pulmonary worms in mouflons] In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. ISBN 978-80-8187-047-7, s. 56-59.
2018 AED HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - KURICOVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LEDECKÝ, Valent. Manažment bolesti u psov a mačiek s osteoartritídou : [Pain management of osteoarthritis in dogs and cats] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, CD-ROM, s. 95-98.
2018 AED HORŇÁKOVÁ, Ľubica - FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Výskyt ovariálnych cýst pri sukách rôznej hmotnosti a veku : [The incidence of ovarian cysts in bitches of different age and body weight] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, CD-ROM, s. 84-86.
2018 AED DIČÁKOVÁ, Zuzana - NÉMETHOVÁ, Gabriela - SEMJON, Boris - VÝROSTKOVÁ, Jana. Zmena niektorých fyzikálno-chemických parametrov kozieho mlieka v priebehu roka : [Change of some physico-chemical parameters of goat´s milk during the year] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, CD-ROM, s. 50-55.
2018 AED VALENČÁKOVÁ, Alexandra - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Infekčné choroby, ktorých sa treba obávať : [Infectious diseases, which to be frightened us] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, CD-ROM, s. 90-94.
2018 AED MARCIN, Andrej. Pokles príjmu krmiva u prasiat po odstave : [The decrease of the feed intake of piglets after weaning] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, CD-ROM, s. 15-21.
2018 AED ENGLEROVÁ, Karolína - NEMCOVÁ, Radomíra - STYKOVÁ, Eva - KIRÁLY, Ján. Antibiofilmové vlastnosti biosurfaktantov izolovaných z morských baktérií : [Antibiofilm properties of biosurfactants isolated from marine bacteria] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, CD-ROM, s. 66-72.
Počet záznamov v databáze: 33
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 4
Skip to content