Rok Kategória
Publikácia
2018 BDF FEDOROVÁ, Monika. Nové lieky v EÚ: HEFIYA (adalimumab). TEGSEDI (inotersen). In: Lekárnické listy. 2018. ISSN 1335-5821, Roč. 20, č. 9(2018), s. 44-45.
2018 BDF BAČKOROVÁ, Miriam. Rakytník - rastlina budúcnosti : [Common Sea buckthorn (Hippophoë rhamnoides) - a plant of the future] In: Liečivé rastliny. 2018. ISSN 1335-9878, Roč. 55, č. 4(2018), s. 124-126.
2018 BDF SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna. Energetické nápoje. Vieme, čo pijú naše deti? : [Energy drinks. Do we know what our children drink?] In: Bedeker zdravia. 2018. ISSN 1337-2734, Roč. 14, č. 4(2018), s. 68-69.
2018 BDF SESZTÁKOVÁ, Edina. Pásomnice mačiek : [The tapeworms of cats] In: Teória a prax, farmaceutický laborant. 2018. ISSN 1338-743X, Roč. 7, č. 5(2018), s. 37.
2018 BDF KLEIN, Róbert - DOLNÍK, Michal - HISIRA, Vladimír - POŠIVÁK, Ján - NAGY, Oskar - KADAŠI, Marián - OGURČÁKOVÁ, Petra. Radikálna mastektómia u kozy : [Radical mastectomy in goat] In: Vetžurnál. 2018. ISSN 0025-858X, Roč. 16, č. 3(2018), s. 18-22.
2018 BDF FEDOROVÁ, Monika. Nové lieky v EÚ: KYMRIAH (tisagenlecleucel). CABLIVI (kaplacizumab). In: Lekárnické listy. 2018. ISSN 1335-5821, Roč. 20, č. 10(2018), s. 44-45.
2018 BDF BARANOVÁ, Darina - WEISSOVÁ, Tatiana - TITKOVÁ, Radka - MAREČÁKOVÁ, Nikola - LUKÁČ, Branislav. Terapeutické odporúčania pre liečbu psov a mačiek s chronickým ochorením obličiek I. časť : [Therapeutic recommendations for treatment of dogs and cats with chronic renal disease I. Part] In: Infovet. 2018. ISSN 1335-1907, Roč. 25, č. 4 (2018), s. 148-154.
2018 BDF BARANOVÁ, Darina - WEISSOVÁ, Tatiana - TITKOVÁ, Radka - PŘIKRYL, Miroslav - MAREČÁKOVÁ, Nikola. Terapeutické odporúčania pre liečbu psov a mačiek s chronickým ochorením obličiek II. časť : [Therapeutic recommendations for treatment of dogs and cats with chronic renal disease II. Part] In: Infovet. 2018. ISSN 1335-1907, Roč. 25, č. 4 (2018), s. 157-167.
2018 BDF HUŇÁKOVÁ, Kristína - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEDECKÝ, Valent. Sterilná modulárna panikulitída u psov - klinický prípad : [Canine sterile modular panniculitis - case report] In: Infovet. 2018. ISSN 1335-1907, Roč. 25, č. 4 (2018), s. 168-171.
2018 BDF SIHELSKÁ, Zuzana - JESEŇÁKOVÁ, Jaroslava - ČONKOVÁ, Eva - HARČÁROVÁ, Michaela. Prieskum samoliečby psov ich majiteľmi : [Survey treating of dogs by their owners] In: Infovet. 2018. ISSN 1335-1907, Roč. 25, č. 4 (2018), s. 172-175.
Počet záznamov v databáze: 114
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 12
Skip to content