Rok Kategória
Publikácia
2018 EAJ HARVEY, Andrea - TASKER, Séverine - WEISSOVÁ, Tatiana - VALAŠEK, Pavol - DANIŠ, Andrej - SVOBODOVÁ, Zuzana. BSAVA Manuál praktickej medicíny mačiek : [BSVA Manual of Feline Practice] Rec. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2018. ISBN 978-80-971921-6-7, 482 s.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content