Rok Kategória
Publikácia
2020 BDF BAČKOROVÁ, Miriam. Vybrané drogy s obsahom slizov a ich využitie v terapeutickej praxi. In: Liečivé rastliny. 2020. ISSN 1335-9878, Roč. 57, č. 5 (2020), s. 178-179.
2020 BDF ŠUTOROVÁ, Martina. Camu camu - vzácny poklad z peruánskej prírody. In: Liečivé rastliny. 2020. ISSN 1335-9878, Roč. 57, č. 6 (2020), s. 216-217.
2020 BDF HARBÁČ, Dušan - HARBÁČOVÁ, Monika - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Kraniomandibulárna osteopatia psa - klinický prípad : [Craniomandibular osteopathy in dog - a case report] In: Infovet. 2020. ISSN 1335-1907, Roč. 27, č. 1 (2020), s. 30-32.
2020 BDF MAČÁK- KUBAŠKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ZÁLEŠOVÁ, N. - HRČKOVÁ, Gabriela. Populácia myeloidných supresorických buniek pri modelovej infekcii metacestódami Mesocestoides vogae : [Population of myeloid-derived suppressor cells in model infection with metacestodes Mesocestoides vogae] In: Slovenský veterinársky časopis. 2020. ISSN 1335-0099, Roč. 45, č. 3 (2020), s. 175-178.
2020 BDF TRBOLOVÁ, Alexandra. Úhyn zvieraťa z dôvodu vykrvácania po chirurgickom zákroku. In: Vetžurnál. 2020. ISSN 0025-858X, Roč. 18, č. 2 (2020), s. 58.
2020 BDF HORVÁTHOVÁ, Margaréta - MARTON, Zsófia - KUTASI, Orsolya. Cushingov syndróm u koní. In: Vetžurnál. 2020. ISSN 0025-858X, Roč. 18, č. 3 (2020), s. 28-29.
2020 BDF MARTON, Zsófia - HORVÁTHOVÁ, Margaréta - CHOVANOVÁ, Frederika. Endotoxíny. Endotoxémia u koní. In: Vetžurnál. 2020. ISSN 0025-858X, Roč. 18, č. 4 (2020), s. 34-35.
2020 BDF STAROŇ, Martin - KŇAZOVICKÁ, Vladimíra - SABOVÁ, Lucia. Kyselina šťaveľová - známa neznáma či neznáma známa?. In: e-Newsletter Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku. 2020. ISSN 2585-9005, Roč. 3, č. 4 (2020), s. 5-11.
2020 BDF MRAVCOVÁ, Kristína - BARBUŠINOVÁ, Eva - HUMENÍK, Filip. Lymská borelióza. In: Poľovníctvo a rybárstvo. 2020. ISSN 0231-8768, Roč. 72, č. 6 (2020), s. 38-39.
2020 BDF WEISSOVÁ, Tatiana - GRÜNERMELLOVÁ, Ľudmila - BARANOVÁ, Darina - KARASOVÁ, Martina. Dysautonómia mačiek alebo key-gaskell syndróm – klinický prípad : [Dysautonomia in cat - case report] In: Vetžurnál. 2020. ISSN 0025-858X, Roč. 18, č. 1 (2020), s. 10-14.
Počet záznamov v databáze: 104
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 11
Skip to content