Rok Kategória
Publikácia
2020 AFD UHRINOVÁ, Anna - HARVANOVÁ, Jarmila - UNGVARSKÁ MAĽUČKÁ, Lucia. Voda a jej výnimočné vlastnosti poznačené rukou človeka : [Water and its exceptional properties marked by human hands] In: Voda a klimatické zmeny : zborník vedeckých príspevkov pri príležitosti Svetového dňa vody 2020. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-659-6, USB kľúč, s. 70-73.
2020 AFD ŠVAJLENKA POŠIVÁKOVÁ, Terézia - HROMADA, Rudolf - KORIM, Peter - ŠVAJLENKA, Jozef - POŠIVÁK, Ján. Monitoring vodného zdroja na farme so zameraním na ťažké kovy : [Monitoring of water source on farm with focus on heavy metals] In: Voda a klimatické zmeny : zborník vedeckých príspevkov pri príležitosti Svetového dňa vody 2020. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-659-6, USB kľúč, s. 110-112.
2020 AFD RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SCHUSTEROVÁ, Petra - FEČKANINOVÁ, Adriána - POPELKA, Peter - MAREŠ, Jan - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Vplyv probiotickej diéty na syntézu imunologicky významných molekúl u pstruha dúhového. In: Vedecké práce doktorandov 2020 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2020. ISBN 978-80-971428-6-5, s. 95-97.
2020 AFD MELEGOVÁ, Nikola - ČOMA, Matúš - TAKÁČ, Peter - URBAN, Lukáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - ZAJÍČEK, Petr - SZABÓ, Pavol - GÁL, Peter. Vplyv vodného extraktu Aesculus hippocastanum L. na diferenciáciu dermálnych fibroblastov : [Effect of Aesculus hippocastanum L. aqueous extract on differentiation of dermal fibroblasts] In: Jarná škola doktorandov 2020 : zborník príspevkov zo 7. ročníka. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8152-922-1, online, s. 78-83.
2020 AFD BRÁZOVÁ, Tímea - BARČÁK, Daniel - UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš. Hodnotenie miery kontaminácie vodnej nádrže Zemplínska Šírava s využitím rýb a ich parazitov : [Evaluation of the contamination degree in Zemplínska Šírava water reservoir using fishes and their parasites] In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : 29. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2020. ISBN 978-80-89883-11-0, CD-ROM, s. 95-98.
2020 AFD FOCKOVÁ, Valentína - KOPČÁKOVÁ, Anna - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Enterococcus villorum vs. E. faecium K12b z trusu koňa a jeho bioaktivita. In: Vedecké práce doktorandov 2020 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2020. ISBN 978-80-971428-6-5, s. 28-30.
2020 AFD BAČOVÁ, Kristína - ZITTERL-EGLSEER, Karin - PLACHÁ, Iveta. Effect of sustained dietary thymol application on some antioxidant parameters and its absorption and excretion in rabbits. In: Vedecké práce doktorandov 2020 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2020. ISBN 978-80-971428-6-5, s. 10-12.
2020 AFD TOKARČÍKOVÁ, Katarína. Absorpcia a stráviteľnosť stopových prvkov v tenkom čreve prasiat. In: Vedecké práce doktorandov 2020 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2020. ISBN 978-80-971428-6-5, s. 113-115.
2020 AFD VARGOVÁ, Blažena - TREPÁČOVÁ, Terézia - BUBÁNOVÁ, Dominika - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - PEŤKO, Branislav. Preferencia miesta pricicania kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) u ľudí. In: NewsLab. Bratislava : Medirex, 2020. ISSN 1338-9661, Roč. 11, č. 2 suppl. (2020), s. 93-95.
2020 AFD MRAVCOVÁ, Kristína - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - URBANČÍKOVÁ, Ingrid - GOMBOŠOVÁ, Katarína - PETRÁŠOVÁ, Miroslava - MUCHA, Rastislav - GAJDOŠOVÁ, Katarína - GOLDOVÁ, Mária. Giardióza detí : [Giardiasis of children] In: NewsLab. Bratislava : Medirex, 2020. ISSN 1338-9661, Roč. 11, č. 2 suppl. (2020), s. 79-80.
Počet záznamov v databáze: 67
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content