Rok Kategória
Publikácia
2016 AFD ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - PETRILLA, Vladimír - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - KREŠÁKOVÁ, Lenka. Význam laktátdehydrogenázy v organizme myší. In: 19. košický morfologický deň, 27. máj 2016, Košice : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : Typopress, 2016. ISBN 978-80-8129-052-7, s. 5-8.
2016 AFD STANIČOVÁ, Jana - VEREBOVÁ, Valéria. Diagnostické ultrazvukové zobrazovanie pomocou modelov v biofyzikálnom praktiku pre študentov veterinárnej medicíny. In: Tvorivý učiteľ fyziky VIII, 7. - 9. apríl 2015, Smolenice : Národný festival fyziky 2015. 1. vyd. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2016. ISBN 978-80-971450-8-8, s. 203-208.
2016 AFD MOJŽIŠOVÁ, Jana. Smerovanie UVLF v Košiciach pri vzdelávaní a špecializovaní veterinárnej profesie. In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-497-4, s. 8-10.
2016 AFD MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír. Systém kontroly úrovne výživy v produkčných stádach dojníc : [System of controling of nutrition level in productive herds of dairy cows] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-497-4, s. 11-18.
2016 AFD BUJŇÁK, Lukáš. Súčasné systémy kontroly úrovne výživy a produkcie v chovoch ošípaných : [Current systems of control of nutrition and production levels in pig farms] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-497-4, s. 26-31.
2016 AFD KOVÁČ, Gabriel. Shorter longevity of dairy cows, etiology and solutions : [Krátkovekosť dojníc, analýza príčin a možnosti riešenia] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-497-4, s. 44-48.
2016 AFD VAJDA, Vladimír - MASKAĽOVÁ, Iveta. Nutrične podmienené príčiny porúch bachorovej fementácie dojníc : [Nutritionally conditional causes of failures rumen fermentation in dairy cows] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-497-4, s. 49-54.
2016 AFD MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír. Hodnotenie úrovne výživy dojníc analýzou produkcie, zložiek a metabolitov mlieka : [Evaluation of nutrition level of dairy cows by analysis of milk production, components and meat metabolites of milk] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-497-4, s. 59-63.
2016 AFD MARCIN, Andrej - BUJŇÁK, Lukáš - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. Effect of humic acids on protozoal population in purine fluid of sheep in vivo : [Účinok humínových kyselín na populáciu protozoí v bachorovej tekutine oviec in vivo] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-497-4, s. 83-86.
2016 AFD NAĎ, Pavel - SKALICKÁ, Magdaléna - MARCIN, Andrej - HLAVATÁ, Helena. Nutričná hodnota lucerny siatej vo vzťahu ku klimatickým podmienkam pestovania : [Nutritional value of alfalfa in relation to climate growing conditions] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-497-4, s. 91-94.
Počet záznamov v databáze: 164
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 17
Skip to content